Szkoła podstawowa klasy VI - VIII

Muzealnictwo i kolekcjonerstwo

3.1. Moja przygoda w Muzeum

Prelekcja dotyczy ogólnych zagadnień związanych z funkcjonowaniem muzeów. Opisane zostaną tu główne zadania placówek muzealnych oraz będą wyjaśnione trudne terminy pojawiające się w rzeczywistości muzealnej (np. eksponat, kultura materialna, reprodukcja, dzieło sztuki)

Muzeum w Lęborku

Zwiedzanie wystaw stałych

Prezentacja multimedialna

Grupa: do 30 osób

60 min

 

Archeologia

3.2. Archeolog – praca w terenie i gabinecie Na lekcji uczniowie dowiedzą się, czym zajmuje się archeolog. Poznają również kolejne etapy jego pracy oraz zapoznają się z dokumentacją z wykopalisk – rysunkami i zdjęciami. Opowiemy także do kogo należą zabytki archeologiczne, czym są artefakty oraz dlaczego skarby nie zawsze są ze złota.

Muzeum

Prezentacja multimedialna

Grupa: do 30 osób

60 min

 

3.3. Jakie możliwości poznawcze daje nam archeologia cmentarzysk? Na podstawie pozostałości cmentarzysk kultury Pomorza uczniowie zostaną zapoznani z różnicami w obrządkach pogrzebowych. Dowiedzą się, dlaczego badanie cmentarzysk jest kluczem do poznania wielu zagadnień społecznych. Na zajęciach będzie prezentowany materiał archeologiczny pozyskany podczas badań z okolic Lęborka.

Muzeum w Lęborku

Zwiedzanie wystawy archeologicznej

Prezentacja multimedialna

Grupa: do 30 osób

60 min

 

Historia i sztuka dawna

3.4. Czy Lębork powstał w Lęborku? Historia osadnictwa przedlokacyjnego

Lekcja muzealna, na której przedstawione zostaną teorie dotyczące istnienia osadnictwa przedlokacyjnego Lęborka. Jedna z nich traktuje o możliwości lokacji miasta na innym obszarze.

Muzeum w Lęborku

Prezentacja multimedialna

Grupa: do 30 osób

45 min

 

3.5. Ginące zawody. Historia rzemiosła i rękodzieła

Prelekcja ukazująca tematykę związaną z ginącymi zawodami i umiejętnościami, których obecność była nieodzowna w życiu codziennym nie tylko dawnej wsi, ale również miast. Problematyka obejmuje wyjaśnienie pojęcia rzemiosła, pojęcia cechu, wyjaśnienie struktury organizacyjnej oraz poszczególnych praw cechowych. Lekcja będzie objaśniać również wybrane zawody rzemieślnicze. Do prelekcji zostanie dołączony quiz w ramach powtórki materiału

Muzeum

Prezentacja multimedialna

Quiz

Grupa: do 20 osób

45-60 min

 

3.6. Krzyżackie techniki budowlane, na przykładzie lęborskich obwarowań miejskich

Prelekcja przedstawia tematykę dotyczącą krzyżackich procesów zakładania miast i ich obwarowań. Pierwsza część ukazuje pierwsze, zapożyczone od tubylczej ludności, techniki budowlane, które stosowano do XIII wieku. Druga przedstawia najważniejsze aspekty związane ze wznoszeniem przez Zakon budowli murowanych.

Muzeum w Lęborku

Prezentacja multimedialna Prezentacja 3D 

Grupa: do 30 osób

45-60 min

 

3.7. Jak świat długi i szeroki

Lekcja muzealna będąca kontynuacją wystawy czasowej z 2008 r. poświęcona systemom metrycznym obowiązującym na Pomorzu od czasów najdawniejszych aż po dzień dzisiejszy.

Muzeum w Lęborku

Prezentacja multimedialna

Grupa: do 30 osób

60 min

 

3.8. Szeregowiec Wojtek – o misiu, który poszedł do wojska

Prelekcja, na której słuchacze poznają historię niedźwiedzia brunatnego, które w 1942 roku trafił do 2 Korpusu Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie gdzie dosłużył się stopnia szeregowca. Brał udział m.in. w walkach o Monte Cassino. Jego losy zostaną opowiedziane w kontekście losów polskich sił zbrojnych tworzonych w Palestynie czyli tzw. Armii Andersa

Muzeum

Prelekcja, prezentacja multimedialna

Grupa; do 30 osób

ok. 60 min

 

3.9. Czego nie wiesz o dziełach sztuki?  

Jakie wymiary ma „Mona Lisa” Leonarda da Vinci? Ile obrazów z wazonem słoneczników namalował Vincent van Gogh? Czy „bitwa pod Grunwaldem” jest największym obrazem jaki namalował Jan Matejko? Podczas lekcji muzealnej odkryjemy tajemnice najwybitniejszych dzieł sztuki światowej.

Muzeum

Prelekcja, prezentacja multimedialna

Grupa; do 30 osób

ok. 60 min

 

Etnografia

3.10. Kaszuby jak malowane

Prelekcja zawiera ogólne zagadnienia związane z kultura kaszubską. Przedstawione zostaną charakterystyczne cechy regionu – kultura materialna Kaszub, charakterystyczne cechy języka kaszubskiego, muzyka Kaszub, elementy przyrody oraz reprezentatywne miejsca tej części Pomorza.

Muzeum

Przedszkole/Szkoła

Zwiedzanie wystawy etnograficznej

Prezentacja multimedialna

Grupa: do 30 osób

60 min 

 

3.11. Światowid i spółka. Panteon bóstw słowiańskich w obrazkach Zofii Stryjeńskiej

Prezentacja przybliża znakomitą twórczość artystki, która jak nikt inny, potrafiła przenosić motywy ludowe na papier.

Muzeum

Prelekcja, prezentacja multimedialna

Grupa; do 30 osób

ok. 60 min

 

3.12. W malowanej skrzyni wiannej, czyli co skrywa kuferek?

Lekcja opowiada o tradycjach związanych z gromadzeniem wiana. Podczas lekcji dowiemy się co najczęściej wkładano do kuferka, kiedy zaczynano gromadzenie wiana oraz w jakich okolicznościach wiano przekazywano prawowitej właścicielce.

Muzeum

Prelekcja, prezentacja multimedialna

Grupa; do 30 osób

ok. 60 m

 

3.13. Kogutek, kodra i leluje – folk design w wycinance ludowej

Lekcja muzealna poświęcona historii wycinanki w Polsce. Opowiada o najbardziej typowych wzorach i kolorach, które pojawiają się w tradycyjnej wycinance ludowej.

Muzeum

Prelekcja, prezentacja multimedialna

Grupa; do 30 osób

ok. 60 m