Apel do mieszkańców Lęborka oraz Powiatu Lęborskiego

Utworzono: 28-03-2010

Organizatorzy lokalnych obchodów 30-lecia Porozumień Sierpniowych zwracają się z uprzejmą prośbą do mieszkańców Lęborka i całego Powiatu Lęborskiego o przekazanie lub udostępnienie Muzeum w Lęborku do zeskanowania - publikacji, ulotek, plakatów, fotografii, wspomnień, listów i innych pamiątek dotyczących wydarzeń związanych z okresem Ruchu Obywatelskiego oraz NSZZ "Solidarność" od VIII 1980 roku do VI 1989 roku.

Organizatorom szczególnie zależy na dokumentach i pamiątkach mających odniesienie lęborskie. Posłużą one do przygotowania okolicznościowej wystawy, która zostanie zaprezentowana jesienią 2010 roku i stanowić będzie ważny element obchodów XXX Rocznicy Porozumień Sierpniowych i NSZZ "Solidarność" oraz podstawę do ewentualnej publikacji.