Historia i sztuka dawna

Na I piętrze wystawę historyczną otwiera w korytarzu ekspozycja XIX - wiecznych miedziorytów reprintów W.Hogartha, angielskiego XVIII - wiecznego rytownika, moralizatora.

W kolejnych salach prezentujemy chronologicznie materiał związany z historią miasta Lęborka i Ziemi Lęborskiej od wczesnego średniowiecza po okres lokacji miasta przez Zakon Krzyżacki oraz rozwój miasta jako ośrodka administracji i władzy lokalnej. Wiek XVII i XVIII reprezentują zabytki meblarstwa tego okresu i zbiór naczyń cynowych. Część ikonograficzną wzbogacają XVIII i XIX wieczne mapy i fotografie miasta z lat 30. XX wieku.

I piętro ekspozycji historycznej zamyka aranżacja wnętrza kuchenno-jadalnego, które łączy tradycję kultury niemieckiej z kulturą powojennej ludności napływowej z Kresów Polskich.

Na III piętrze znajduje się wystawa numizmatyczna z zabytkami monet od okresu starożytności poprzez średniowiecze ze wskazaniem na teren miasta Lęborka, okres nowożytny, mennictwo państw rozbiorowych dla ziem polskich oraz monety z początku XX wieku i okresu międzywojennego polskie i obce.

Na tym piętrze znajduje się również gabinet Paula Nipkowa z aranżacją wnętrza z epoki i informacjami o znanym Lęborczaninie i jego badaniach nad przesyłaniem obrazu na odległość oraz schemat tzw. tarczy Nipkowa, który to element posłużył do skonstruowania odbiornika telewizyjnego.