Widokówki i fotografie

Zbiór widokówek miasta i okolic z pocz. XX wieku wykonanych techniką fotografii czarno-białej podkolorowywanej. Ukazują one widoki miasta w miniaturowej, popularnej formie zapoznając nas z kanonami estetycznymi krótkiej formy epistemologicznej przełomu XIX i XX wieku.

Muzeum posiada również około 300 negatywów szklanych i fotografii wykonanych w latach 30.

Na ekspozycji stałej prezentujemy fotografie z okresu międzywojennego oraz niektóre z negatywów.