Biblioteka

Biblioteka muzealna mieści się na parterze i można z niej korzystać w godzinach 8.00 - 16.00. Biblioteka służy celom naukowo - badawczym. Działa na zasadzie czytelni - ze zbiorów można korzystać jedynie na miejscu. Istnieje również możliwość odpłatnego skopiowania wybranych materiałów.

Księgozbiór biblioteczny to literatura związana z profilem działalności Muzeum, obejmuje ponad 5000 woluminów z zakresu historii, archeologii, sztuki, architektury i etnografii. Biblioteka posiada również zbiory regionalne z zakresu historii miasta i regionu.

Księgozbiór muzealny jest sukcesywnie wzbogacany o nowe ciekawe pozycje książkowe.

Zapraszamy!

biblioteka@muzeum.lebork.pl