WYSTAWY

ARCHEOLOGICZNA (mieści się na poziomie P) - na ekspozycji prezentowane są przedmioty związane z okresem wpływów rzymskich, okresem wędrówek ludów oraz wczesnym średniowieczem na Ziemi Lęborskiej. Większość zabytków zgromadzonych w gablotach reprezentuje wytwórczość ludności kultury wielbarskiej zamieszkującej okolice Lęborka w pierwszych wiekach naszej ery. Artefakty pozyskane z cmentarzysk w Czarnówku i Wilkowie przedstawiają ogromną wartość naukową, przyczyniając się do poszerzenia wiedzy na temat ludności zamieszkującej tu nawet dwa tysiące lat temu. Dzisiaj mogą również zachwycać na muzealnej wystawie.

WYSTAWY grafika
WYSTAWY grafika
WYSTAWY grafika
WYSTAWY grafika