Informacje praktyczne i cennik

 

Muzeum w Lęborku czynne jest od wtorku do piątku w godz. 10.00 - 16.00,
w soboty w godz. 11.00 - 16.00, w niedziele w godz. 11.00 - 16.00

W sezonie (lipiec, sierpień) muzeum czynne jest od wtorku do piątku w godz. 10.00 - 18.00,
w soboty w godz. 11.00 - 16.00, w niedziele w godz. 11.00 - 16.00

Baszta nr 24 (ul. Derdowskiego) i baszta nr 27 (ul. Basztowa) czynne są poza sezonem w godzinach pracy Muzeum, z tym że należy wcześniej skontaktować się telefonicznie (nr tel. 598622414) lub osobiście w siedzibie Muzeum (ul. Młynarska 14/15), aby oprowadzanie odbyło się z pracownikiem merytorycznym. W sezonie (lipiec-sierpień) baszta nr 24 i baszta nr 27 czynne są w godzinach pracy Muzeum.

Projekcja filmu 3D "Lębork - średniowieczne obwarowania miasta" - bilet wstępu 3,00 zł.

Ceny biletów:

 • normalny - 15,00 zł 
 • ulgowy - 10,00 zł
 • bilet dla grup zorganizowanych powyżej 10 osób - 5,00 zł/osoba + oprowadzanie obowiązkowo z pracownikiem Muzeum - 50,00 zł

- w przypadku zwiedzania połączonego z warsztatami zanikających rzemiosł:

 • Warsztaty zgodnie z cennikiem – poniżej (w tabelce)

         + bilety wstępu - 5,00 zł

- w przypadku zwiedzania połączonego z lekcją muzealną:

 • Lekcje muzealne - 5,00 zł;

         + bilety wstępu - 5,00 zł

 • ryczałt za oprowadzanie z pracownikiem merytorycznym - 50,00 zł;

         - obowiązuje również w dni wolne od opłat;

         - oprowadzanie grup zorganizowanych odbywa się obowiązkowo z pracownikiem muzeum.

Dniem bezpłatnego zwiedzania ekspozycji muzealnych w sezonie letnim (lipiec-sierpień) jest piątek, w pozostałe miesiące - niedziela.

Bilety ulgowe przysługują za okazaniem stosownych dokumentów:

 1. uczniom szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, artystycznych, słuchaczom zakładów kształcenia nauczycieli i kolegiów pracowników służb społecznych, studentom oraz uczestnikom studiów doktoranckich, będącym obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,
 2. osobom powyżej 65 roku życia, emerytom, rencistom, rencistom socjalnym, a także osobom niepełnosprawnym wraz z opiekunami, będącym obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,
 3. nauczycielom szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, artystycznych oraz wychowawcom placówek opiekuńczo-wychowawczych, oświatowo-wychowawczych, zakładów poprawczych, schronisk dla nieletnich i ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych działających w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,
 4. przewodnikom PTTK,
 5. osobom fizycznym odznaczonym odznaką ”Za opiekę nad zabytkami” lub odznaką honorową „Zasłużony działacz kultury”, odznaką honorową "Zasłużony dla Kultury Polskiej" lub wyróżnionym tytułem honorowym "Zasłużony dla Kultury Narodowej"
 6. kombatantom

Wstęp bezpłatny przysługuje osobom za okazaniem stosownych dokumentów:

 1. pracownikom muzeów wpisanych do Państwowego Rejestru Muzeów,
 2. członkom Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM) i Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków (ICOMOS),
 3. dzieciom do lat 7 (indywidualnie),
 4. osobom fizycznym odznaczonym Orderem Orła Białego, Orderem Wojennym Virtuti Militari, Orderem Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”,
 5. posiadaczom Karty Polaka, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz.U. Nr 180, poz. 1280 oraz z 2008 r. Nr 52, poz. 305). 

(zwiedzanie grupowe - najlepiej ustalić wcześniej telefonicznie - tel. 598622414 lub osobiście w siedzibie muzeum)

W muzeum fotografowanie udostępnionych muzealiów jest dozwolone, ale musi być zgodne z zasadami bezpieczeństwa zbiorów i wymogami konserwatorskimi (bez statywu i bez dodatkowego światła sztucznego).

 • dniem bezpłatnego zwiedzania ekspozycji muzealnych w sezonie letnim (lipiec-sierpień) jest piątek, w pozostałe miesiące - niedziela.

OFERTA oraz CENNIK WARSZTATÓW ZANIKAJĄCYCH RZEMIOSŁ:

Warsztaty

Ilość osób

Wiek uczestników

Czas trwania

Odpłatność

Ręczne czerpanie papieru

Grupy minimum 10 – maksimum 16 osób

Od 5 lat

Ok. 1godz.

10 zł/osoba

Witrażownictwo

Grupy minimum 6 - maksimum 10 osób

Od 13 lat

1,5 – 3 godz.

25 zł/osoba

Linoryt

Grupy minimum 8 – maksimum 10 osób

Od 10 lat

1,5 – 3 godz.

20 zł/osoba

Wycinanka ludowa

Grupy minimum 10 - maksimum 20 osób

Od 6 lat

1-1,5 godz.

10 zł/osoba

Garncarstwo

Grupy minimum 10 - maksimum 20 osób

Od 3 lat

2-3 godz.

10 zł/osoba

Qulling

Grupy minimum 10 - maksimum 14 osób

Od 7 lat

2-3 godz.

15 zł/osoba

Biżuteria z filcu

Grupy minimum 10 - maksimum 20 osób

Od 7 lat

2 godz.

15 zł/osoba

Biżuteria pradziejowa

Grupy minimum 10 - maksimum 20 osób

Od 7 lat

1,5 godz.

10 zł/osoba

Malowanie na szkle

Grupy minimum 10 - maksimum 14osób

Od 7 lat

2-3 godz.

15 zł/osoba

Kaligrafia

Grupy minimum 10 – maksimum 20 osób

Od 8 lat

1- 1,5 godz.

10 zł/osoba

Warsztaty okolicznościowe (wielkanocne, bożenarodzeniowe itp.)

Grupy minimum 10 – maksimum 20 osób

Od 6 lat

1-1,5 godz.

15 zł/osoba