Informacje praktyczne i cennik

 

Muzeum w Lęborku czynne jest od wtorku do piątku w godz. 10.00 - 16.00,
w soboty w godz. 11.00 - 16.00, w niedziele w godz. 11.00 - 16.00

W sezonie (lipiec, sierpień) muzeum czynne jest od wtorku do piątku w godz. 10.00 - 18.00,
w soboty w godz. 11.00 - 16.00, w niedziele w godz. 11.00 - 16.00

Baszta nr 24 (ul. Derdowskiego) i baszta nr 27 (ul. Basztowa) czynne są poza sezonem w godzinach pracy Muzeum, z tym że należy wcześniej skontaktować się telefonicznie (nr tel. 598622414) lub osobiście w siedzibie Muzeum (ul. Młynarska 14/15), aby oprowadzanie odbyło się z pracownikiem merytorycznym. W sezonie (lipiec-sierpień) baszta nr 24 i baszta nr 27 czynne są w godzinach pracy Muzeum.

Wstęp do baszty nr 27 i nr 24 oraz projekcja filmu 3D "Lębork - średniowieczne obwarowania miasta" - bezpłatny.

Ceny biletów:

 • normalny - 10,00 zł 
 • ulgowy - 5,00 zł
 • bilety grupowe dla grup zorganizowanych powyżej 10 osób - 3,00 zł/osoba
 • lekcja muzealna - 3,00 zł/osoba
 • lekcja muzealna połączona z warsztatami - 5,00 zł/osoba
 • ryczałt za oprowadzanie z pracownikiem merytorycznym - 50,00 zł

Bilety ulgowe przysługują za okazaniem stosownych dokumentów:

 1. uczniom szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, artystycznych, słuchaczom zakładów kształcenia nauczycieli i kolegiów pracowników służb społecznych, studentom oraz uczestnikom studiów doktoranckich, będącym obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,
 2. osobom powyżej 65 roku życia, emerytom, rencistom, rencistom socjalnym, a także osobom niepełnosprawnym wraz z opiekunami, będącym obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,
 3. nauczycielom szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, artystycznych oraz wychowawcom placówek opiekuńczo-wychowawczych, oświatowo-wychowawczych, zakładów poprawczych, schronisk dla nieletnich i ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych działających w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,
 4. osobom fizycznym odznaczonym odznaką ”Za opiekę nad zabytkami” lub odznaką honorową „Zasłużony działacz kultury”, odznaką honorową "Zasłużony dla Kultury Polskiej" lub wyróżnionym tytułem honorowym "Zasłużony dla Kultury Narodowej"
 5. kombatantom

Wstęp bezpłatny przysługuje osobom za okazaniem stosownych dokumentów:

 1. pracownikom muzeów wpisanych do Państwowego Rejestru Muzeów,
 2. członkom Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM) i Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków (ICOMOS),
 3. dzieciom do lat 7,
 4. osobom fizycznym odznaczonym Orderem Orła Białego, Orderem Wojennym Virtuti Militari, Orderem Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”,
 5. posiadaczom Karty Polaka, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz.U. Nr 180, poz. 1280 oraz z 2008 r. Nr 52, poz. 305). 

(zwiedzanie grupowe - najlepiej ustalić wcześniej telefonicznie - tel. 598622414 lub osobiście w siedzibie muzeum)

W muzeum obowiązuje całkowity zakaz fotografowania. Fotografowanie jest możliwe jedynie po wcześniejszym uzyskaniu zgody dyrekcji, bez prawa publikacji.

 • niedziela - dzień wolny od opłat za bilety wstępu do muzeum; 
 • piątek - dzień wolny od opłat za bilety wstępu do muzeum w sezonie letnim (lipiec,sierpień).