Muzeum w Lęborku

Muzeum w Lęborku opracowuje i udostępnia m.in. zbiory z zakresu historii miasta i regionu, sztuki dawnej, archeologii, etnografii. Było i jest organizatorem seminariów historycznych oraz prelekcji i warsztatów dla grup zorganizowanych. Przy muzeum działa stowarzyszenie „Lęborskie Bractwo Historyczne”, które wraz z muzeum wydaje kwartalnik nt. „Biuletyn Historyczny”. Jest również współorganizatorem obchodów święta miasta, tj. Jarmarku św. Jakuba i wielu innych imprez.