Rada Muzealna

Skład Rady Muzealnej

Muzeum w Lęborku

2020 - 2023 r.

1. Małgorzata Biela - przewodnicząca

(Lęborskie Bractwo Historyczne)

2, Małgorzata Bresler

(Rada Miejska w Lęborku )

3. Konrad Chmiel  

(Komenda Hufca ZHP Lębork)

4. Roman Chmielecki

(Powiatowy Cech Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Lęborku)

5. Marcin Grudziński

(Rada Miejska w Lęborku)

6. Werner Koschalka  

(LOT "Ziemia Lęborska - Łeba)

7. Marian Kurzydło

(Urząd Miejski w Lęborku)

8. Bogdan Libich

(Muzeum w Lęborku)

9. Jarosław Litwin

(Rada Miejska w Lęborku)

10. Jan Przychoda

(ZwiKT Naczelnej Organizacji Technicznej w Lęborku)

11. Elżbieta Rekowska-Klassa

(Urząd Miejski w Lęborku)

12. Jan Schuster

(Muzeum w Lęborku) 

13. Adam Stenka 

(Lęborskie Stowarzyszenie św.Jakuba Ap.)

14. Jerzy Tyrakowski

(Lęborski Klub Przedsiębiorców)

15. Ryszard Wenta

(Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie O/Lębork)