Rada Muzealna

Skład Rady Muzealnej

Muzeum w Lęborku

2024 - 2027 r.

1. Małgorzata Biela - przewodnicząca

(Rada Miejska)

2. Jerzy Baranowski

(Lęborski Klub Przedsiębiorców )

3. Konrad Chmiel  

(Komenda Hufca ZHP Lębork)

4. Roman Chmielecki

(Powiatowy Cech Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Lęborku)

5. Marcin Grudziński

(Rada Miejska w Lęborku)

6. Marian Kurzydło

(Urząd Miejski w Lęborku)

7. Bogdan Libich

(Muzeum w Lęborku)

8. Jan Przychoda

(ZwiKT Naczelnej Organizacji Technicznej w Lęborku)

9. Marcin Ramczyk

(Lęborskie Bractwo Historyczne)

10.Elżbieta Rekowska-Klassa

(Urząd Miejski w Lęborku)

11. Jakub Rutkiewicz

(LOT "Ziemia Lęborska-Łeba")

12. Jan Schuster

(Muzeum w Lęborku) 

13. Krzysztof Siwka

(Rada Miejska w Lęborku)

14. Adam Stenka

(Lęborskie Stowarzyszenie św. Jakuba Ap.))

15. Ryszard Wenta

(Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie O/Lębork)