Warsztaty zanikających rzemiosł

Muzeum w Lęborku organizuje warsztaty zanikających rzemiosł dla różnych grup wiekowych. Warsztaty są odpłatne ze względu na używane do ich przeprowadzenia materiały.

Wszystkie powstałe na warsztatach prace uczestnicy zabierają ze sobą.

Warsztaty można zamówić osobiście lub telefonicznie z wyprzedzeniem tygodniowym (tel. 598622414 lub w siedzibie Muzeum – ul. Młynarska 14/15 w godz. 8.00 – 16.00 od poniedziałku do piątku).

(obowiązuje od 1.03.2018 r.)

Warsztaty

Ilość osób

Wiek uczestników

Czas trwania

Odpłatność

Ręczne czerpanie papieru

Grupy minimum 10 – maksimum 16 osób

Od 5 lat

ok.1 godz.

5 zł/osoba

Witrażownictwo

Grupy minimum 6  - maksimum 10 osób

Od 13 lat

1,5 – 3 godz.

20 zł/osoba

Linoryt

Grupy minimum 8 –  maksimum 10 osób

Od 10 lat

1,5 – 3 godz.

15 zł/osoba

Tkactwo

Grupy minimum 10  - maksimum 14 osób

Od 10 lat

2-3 godz. x 3,4 spotkania

10 zł/osoba

Garncarstwo

Grupy minimum 10  - maksimum 20 osób

Od 3 lat

ok. 1 godz.

5 zł/osoba

Filcowanie

Grupy minimum 10  - maksimum 20 osób

Od 12 lat

2-3 godz.

25 zł/osoba

Biżuteria z filcu

Grupy minimum 10  - maksimum 20 osób

Od 8 lat

1-2 godz.

15 zł/osoba

Biżuteria pradziejowa

Grupy minimum 10  - maksimum 20 osób

Od 7 lat

1,5 godz.

8 zł/osoba

Batik na papierze

Grupy minimum 6  - maksimum 10osób

Od 6 lat

2-3 godz.

10 zł/osoba

Kaligrafia

Grupy minimum 10  – maksimum 15 osób

Od 12 lat

1- 1,5 godz.

5 zł/osoba

Warsztaty okolicznościowe, tzn. wielkanocne, bożonarodzeniowe - grupy od minimum 10 osób do maksimum 20 osób, wiek od 6 lat, czas trwania od 1 do 1,5 godz. - cena 10,00 zł za osobę

Istnieje możliwość przeprowadzenia warsztatów nie tylko w dni powszednie, ale i w sobotę i niedzielę.

RĘCZNE CZERPANIE PAPIERUwarsztaty mają na celu przybliżenie historii papiernictwa w powiązaniu z zabawą tak, aby w obecnej dobie Internetu uświadomić dzieciom, jaką rolę wciąż odgrywa papier. Uczestnicy poznają technikę ręcznego wytwarzania papieru za pomocą specjalnego sita. Tworzą własne kartki papieru. Warsztatom towarzyszy krótka opowieść o historii papiernictwa.

WITRAŻOWNICTWO - warsztaty mające na celu przybliżenie sztuki witrażowej oraz zapoznanie się z niektórymi tajnikami tego zawodu. Warsztaty te zachęcają do samodzielnego projektowania i zabawy w układanie szklanych kolorowych kompozycji ze szkła specjalnie do tego przygotowanego i łączenia ich za pomocą miedzianych taśm i cyny. Warsztaty dają możliwość stworzenia własnych miniaturowych witraży, biżuterii. Wykonywane metodą Tiffany.

LINORYT – warsztaty mają na celu przybliżenie uczestnikom jednej z technik graficznych druku wypukłego. Linoryt polega na rytowaniu w linoleum lub gumoleum nożem, igłami i dłutami wklęsłymi. Uczestnicy warsztatów poznają podstawowe zagadnienia dotyczące materiału i narzędzi potrzebnych do wykonania linorytu oraz wykonują grafikę w linoleum. Końcowym efektem jest własnoręcznie zrobiona odbitka na papierze.

TKACTWO – podczas warsztatów zapoznajemy uczestników z techniką ręcznego tkania poprzez naukę prostych technik i splotów tkackich. Uczestnicy otrzymują krosno tkackie z nawiniętą osnową i na tak przygotowanych krosnach wykonują małe kolorowe tkaniny według własnych, wcześniej wykonanych projektów.

GARNCARSTWO – to wyjątkowa okazja do rozwijania zdolności manualnych. Warsztaty te pozwalają odkryć jedno z najstarszych rzemiosł rękodzielniczych. Polegają na ręcznym modelowaniu gliny. Każdy z uczestników zdobywa wiedzę na temat garncarstwa oraz ma możliwość wykonania przedmiotu dowolnymi metodami tj. metodą wygniatania czy metodą wałeczkową.

FILCOWANIE - mające na celu przybliżenie uczestnikom historii filcowania oraz technik filcowania. Filc to jedna z najstarszych form pozyskiwania materiałów tekstylnych przez człowieka, daleko wyprzedzająca odkrycie tkanin. Na warsztatach uczestnicy filcują na mokro przędzę wełnianą przy pomocy wody i mydła. Powstają różnego rodzaju broszki, kwiaty, ptaszki, kolorowe korale – kulki itp.

BIŻUTERIA Z FILCU – w trakcie tych warsztatów wykorzystujemy gotowe arkusze kolorowego filcu, z których wycinamy różne kształty, np. płatki kwiatów, kółka, paski, kształty zwierząt: kotów, ptaków, biedronek, słoni itp., które łączymy ze sobą za pomocą igły z nitką lub kleju. Powstaje w ten sposób unikatowa biżuteria z filcu – zawieszki, naszyjniki, kolczyki, broszki.

BIŻUTERIA PRADZIEJOWA – warsztaty mające na calu zapoznanie uczestników z historią tworzenia biżuterii pradziejowej według oryginalnych wzorów, które przed warsztatami uczestnicy mają możliwość obejrzenia na wystawie archeologicznej. Biżuterię wykonujemy z kolorowej modeliny, którą następnie utwardzamy.

BATIK NA PAPIERZE - podczas warsztatów uczestnicy zapoznają się z bardzo trudną techniką batiku. Batik to technika malarska polegająca na kolejnym nakładaniu wosku i kąpieli tkaniny w barwniku, który farbuje jedynie miejsca nie zamaskowane warstwą wosku. Dla uzyskania specjalnych efektów proces woskowania i farbowania można powtarzać wielokrotnie. Na warsztatach w muzeum uczestnicy (ze względu na krótki czas trwania) wykonują batik na papierze, zdobią papier w przeróżne wzory gorącym woskiem za pomocą specjalnych fajek do batiku. Następnie po wyschnięciu wosku uzupełniają kolorową farbą puste powierzchnie na papierze. Powstają w ten sposób niepowtarzalne obrazy.

WARSZTATY KALIGRAFII - Warsztaty dla dzieci chcących poznać technikę pięknego pisania. Podczas warsztatów można zobaczyć ciekawe przykłady kaligrafii, samodzielnie wypróbować proste narzędzia kaligraficzne i doskonalić tę zapomnianą dziś umiejętność.