Regulamin organizacji Urodzin w Muzeum w Lęborku

Regulamin organizacji lekcji muzealnych w formie urodzin w Muzeum w Lęborku

 1. Organizatorem lekcji muzealnych w formie urodzin (zwanymi dalej urodzinami lub przyjęciem urodzinowym) jest Muzeum w Lęborku, zwane dalej Muzeum.
 2. Zleceniodawcą urodzin są pełnoletnie osoby podpisujące zlecenie organizacji urodzin, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu i w imieniu własnym zapraszające dzieci (uczestników urodzin).
 3. Urodziny przeznaczone są dla dzieci w wieku od 6 do 12 lat.
 4. Jednorazowa ilość uczestników urodzin wynosi maksymalnie 15 osób, zaś minimalna 8.
 5. W ramach urodzin możliwy jest wybór następujących tematów lekcji muzealnej:

  Archeologiczna skrzynia skarbów

  Kto z nas za młodu nie był archeologiem? Zaczyna się zwyczajnie – od kopania skarbów w piaskownicy. Uczestnicy zabawy archeologicznej, pod okiem prawdziwego archeologa, będą mogli sprawdzić się w roli poszukiwacza artefaktów z przeszłości. Za pomocą specjalistycznych sprzętów – łopatek i pędzelków – będą odkopywać różne skarby w specjalnie przygotowanej skrzyni z piaskiem. Przy tej okazji archeolog opowie o tym, jaką historię ukrywają w sobie zabytki archeologiczne oraz co tego typu przedmioty mogą nam powiedzieć o życiu w bardzo odległych czasach. Dzieci będą mogły dowiedzieć się między innymi:

  • Co może być dla nas skarbem?
  • Co mogło być skarbem dla naszych przodków?
  • Co współcześnie uważamy za przedmioty szczególnie wartościowe?


  Dopełnieniem zabawy będą warsztaty zanikających rzemiosł do wyboru: garncarstwo lub tworzenie biżuterii pradziejowej.

  Muzealny poszukiwacz skarbów

  Oferta dla dzieci, chcących sprawdzić się w roli „detektywa historii”. Zabawa polega na poszukiwaniu na poszczególnych piętrach muzeum przedmiotów, które należy zlokalizować na podstawie wskazówek w formie zagadek. Podczas trwania zabawy, opiekun grupy naprowadza dzieci na właściwy trop, opowiadając ciekawe historie o niektórych przedmiotach z dawnych czasów:

  • Dlaczego naczynia cynowe były niebezpieczne?
  • Dlaczego kuferek na cukier był zamykany na klucz?
  • Jak robiono zdjęcia w dawnych czasach?


  „Detektywi” poznają wiele tajemniczych historii, których próżno szukać w podręcznikach i z pewnością nie są szeroko omawiane podczas lekcji w szkole. Kto wie? Może uczestnicy tej zabawy poważnie zainteresują się historią? Urozmaiceniem urodzin będą warsztaty zanikających rzemiosł do wyboru: biżuteria z filcowych elementów (broszki, kolczyki, kolie, breloczki itp.), papier czerpany, malowanie powłoczek na jaśki specjalnymi kredkami do tkanin.

  W malowanej skrzyni wiannej

  Zabawa polegająca na odnajdywaniu w przestrzeni muzealnej przedmiotów, które zwyczajowo przechowywano w „kaście” – czyli tzw. skrzyni posagowej. Zabawa rozpoczyna się krótką prezentacją multimedialną, pokazującą, jak dawniej wyglądały skrzynie posagowe, jaka była ich funkcja oraz co w takiej skrzyni mogło się znaleźć. Następnie grupa rozpoczyna poszukiwania przedmiotów, które należy zebrać i umieścić w skrzyni wiannej, znajdującej się na trzecim piętrze muzeum w Sali Etnograficznej. Przedmioty są umieszczone na stałych ekspozycjach muzealnych w taki sposób, aby nie pasowały do całości aranżacji (np. serwetka ze wzorem kaszubskim na stole gdańskim lub drewniana łyżka w talerzu cynowym itp.). Grupa wraz z przewodnikiem ma za zadanie odnaleźć wszystkie przedmioty i umieścić je w skrzyni posagowej – szykując tym samym posag dla panny młodej. Zabawa rozwija kreatywność i spostrzegawczość, uczy zapomnianego już zwyczaju przygotowywania posagu dla panny młodej. Przy tej okazji osoba prowadząca zajęcia opowiada wiele ciekawych historii związanych ze skrzyniami posagowymi:

  • Gdzie można było kupić skrzynię?
  • Co robiono, gdy posag był zbyt skromny?
  • Jak wyglądały przenosiny skrzyni do domu męża?
  • Gdzie stawiano skrzynię wianną po zaślubinach?
  • Co zastąpiło skrzynię wianną?


  Odpowiedzi na te i inne pytania zawarte są w zabawie etnograficznej, która dopełni przebieg urodzin solenizanta. Urodziny urozmaicą warsztaty zanikających rzemiosł do wyboru: biżuteria z filcu, papier czerpany, malowanie powłoczek na jaśki, malowanie spersonalizowanych toreb ekologicznych na zakupy.

 6. Czas trwania urodzin wynosi 2,5 godziny i nie może ulec przedłużeniu. Po upływie terminu organizacji urodzin Zleceniodawca zobowiązany jest do zabrania pozostałości poczęstunku i napoi oraz zapewnienia opieki dzieciom do czasu przybycia ich rodziców lub opiekunów.
 7. Poczęstunek zapewnia Zleceniodawca we własnym zakresie (tort, napoje, słodycze, naczynia), który spożywany będzie w miejscu wskazanym przez Muzeum. Zakazuje się wnoszenia i spożywania napoi alkoholowych oraz palenia tytoniu na terenie Muzeum.
 8. Muzeum nie bierze odpowiedzialności za jedzenie oraz napoje zapewniane przez Zleceniodawcę lub inne osoby.
 9. Wysokość opłaty za urodziny wynosi 35,00 zł za dziecko, przy czym uczestnictwo solenizanta/tki jest bezpłatne.
 10. Rezerwację terminu urodzin prosimy dokonywać pod numer telefonu: 598622414 lub osobiście w siedzibie Muzeum, 84-300 Lębork, ul. Młynarska 14/15 w godz. 8.00 – 16.00 od poniedziałku do piątku. Rezerwacja ulega anulowaniu w przypadku nie podpisania zlecenia organizacji urodzin do 14 – tego dnia włącznie przed terminem urodzin (lub w innym terminie wskazanym przez Muzeum) oraz nie wpłacenia w tym samym terminie zaliczki w wysokości 50% pełnej odpłatności za urodziny. Zaliczka nie ulega zwrotowi w przypadku rezygnacji z urodzin lub przybycia mniejszej ilości dzieci od określonej w zleceniu. W wyjątkowych sytuacjach można przełożyć urodziny na inny termin za zgodą Dyrektora Muzeum.
 11. Przyjęcia urodzinowe odbywają się wyłącznie w soboty od godz. 12.00.
 12. Zleceniodawca zobowiązany jest do przedstawienia Muzeum do wglądu listy dzieci uczestniczących w urodzinach wraz z telefonami kontaktowymi ich rodziców lub opiekunów.
 13. W przyjęciu urodzinowym musi uczestniczyć co najmniej jeden rodzic/opiekun jubilata.
 14. Rodzice/opiekunowie uczestniczący w przyjęciu urodzinowym zobowiązani są przebywać razem z dziećmi w Muzeum przez cały czas trwania urodzin oraz sprawować nadzór/pieczę nad wszystkimi uczestnikami przyjęcia. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za uczestników urodzin.
 15. Uczestnictwo dziecka w urodzinach jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody przez jego rodzica /opiekuna prawnego na publikację wizerunku dziecka w relacji zdjęciowej na portalu fanpage Muzeum. Zleceniodawca zobowiązuje się do poinformowania o tym fakcie rodziców / opiekunów wszystkich dzieci biorących udział w urodzinach.
 16. Za zachowanie dzieci i wszelkie poczynione przez nie zniszczenia materialne odpowiedzialny jest Zleceniodawca.
 17. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie Muzeum.
 18. Rezerwacja urodzin jest równoznaczna z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego regulaminu.