Regulamin organizacji Urodzin w Muzeum w Lęborku

Regulamin organizacji lekcji muzealnych w formie urodzin w Muzeum w Lęborku

1. Organizatorem lekcji muzealnych w formie urodzin (zwanymi dalej urodzinami lub przyjęciem urodzinowym) jest Muzeum w Lęborku, zwane dalej Muzeum.

2. Zleceniodawcą urodzin są pełnoletnie osoby podpisujące zlecenie organizacji urodzin, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu (link poniżej do pobrania) i w imieniu własnym zapraszające dzieci (uczestników urodzin).

3. Urodziny przeznaczone są dla dzieci w wieku od 6 do 12 lat.

4. Możliwe do wyboru są dwa pakiety: pierwszy do 10 osób, drugi do 15 osób.

5. W ramach urodzin przeprowadzona zostanie lekcja muzealna oraz warsztaty zanikających rzemiosł.

6. Możliwy jest wybór następujących tematów lekcji muzealnej:

Archeologiczna skrzynia skarbów

Kto z nas za młodu nie był archeologiem? Zaczyna się zwyczajnie – od kopania skarbów w piaskownicy. Uczestnicy zabawy archeologicznej, pod okiem prawdziwego archeologa, będą mogli sprawdzić się w roli poszukiwacza artefaktów z przeszłości. Za pomocą specjalistycznych sprzętów – łopatek i pędzelków – będą odkopywać różne skarby w specjalnie przygotowanej skrzyni z piaskiem. Przy tej okazji archeolog opowie o tym, jaką historię ukrywają w sobie zabytki archeologiczne oraz co tego typu przedmioty mogą nam powiedzieć o życiu w bardzo odległych czasach. Dzieci będą mogły dowiedzieć się między innymi:

  • Co może być dla nas skarbem?
  • Co mogło być skarbem dla naszych przodków?
  • Co współcześnie uważamy za przedmioty szczególnie wartościowe?

UWAGA: dotyczy tylko pierwszego pakietu – do 10 osób.

Muzealny poszukiwacz skarbów

Oferta dla dzieci, chcących sprawdzić się w roli „detektywa historii”. Zabawa polega na poszukiwaniu na poszczególnych piętrach muzeum przedmiotów, które należy zlokalizować na podstawie wskazówek w formie zagadek. Podczas trwania zabawy, opiekun grupy naprowadza dzieci na właściwy trop, opowiadając ciekawe historie o niektórych przedmiotach z dawnych czasów:

  • Dlaczego naczynia cynowe były niebezpieczne?
  • Dlaczego kuferek na cukier był zamykany na klucz?
  • Jak robiono zdjęcia w dawnych czasach?

 „Detektywi” poznają wiele tajemniczych historii, których próżno szukać w podręcznikach i z pewnością nie są szeroko omawiane podczas lekcji w szkole. Kto wie? Może uczestnicy tej zabawy poważnie zainteresują się historią?

W malowanej skrzyni wiannej

Zabawa polegająca na odnajdywaniu w przestrzeni muzealnej przedmiotów, które zwyczajowo przechowywano w „kaście” – czyli tzw. skrzyni posagowej.

Zabawa rozpoczyna się krótką prezentacją multimedialną, pokazującą, jak dawniej wyglądały skrzynie posagowe, jaka była ich funkcja. Następnie grupa rozpoczyna poszukiwania przedmiotów, które należy zebrać i umieścić w skrzyni wiannej. Przedmioty są umieszczone na stałych ekspozycjach muzealnych w taki sposób, aby nie pasowały do całości aranżacji (np. serwetka ze wzorem kaszubskim na stole gdańskim itp.). Zabawa rozwija kreatywność i spostrzegawczość, uczy zapomnianego już zwyczaju przygotowywania posagu dla panny młodej. Przy tej okazji osoba prowadząca zajęcia opowiada wiele ciekawych historii związanych ze skrzyniami posagowymi:

  • Gdzie można było kupić skrzynię?
  • Co robiono gdy posag był zbyt skromny?
  • Jak wyglądały przenosiny skrzyni do domu męża?

Zagadki z kaszubskiej chatki

Z czym kojarzy się sierp? Co nie je nie pije a chodzi i bije? Co to za panna co stoi za drzwiami i jest obsypana śmieciami? Te i inne zagadki czekają na uczestników etnozabawy, która polega na odnajdywaniu przedmiotów w przestrzeni izb etnograficznych.

Śladami muzealnych zwierząt

Podczas zabawy dzieci zwiedzą wystawy muzealne w przestrzeniach których będą poszukiwać wizerunków zwierząt ukrytych na zabytkach. Prowadzący zabawę w przystępny sposób opowie o eksponatach w nawiązaniu do dzieł sztuki i muzealiów.

7. Możliwy jest wybór następujących warsztatów zanikających rzemiosł:

garncarstwo, biżuteria z filcowych elementów (broszki, kolczyki, kolie, breloczki), malowanie na szkle, malowanie spersonalizowanych toreb ekologicznych na zakupy specjalnymi kredkami do tkanin, wycinanka ludowa, biżuteria pradziejowa  

8. Czas trwania urodzin wynosi 2,5 godziny i nie może ulec przedłużeniu. Po zakończeniu organizacji urodzin Zleceniodawca zobowiązany jest do zabrania pozostałości poczęstunku
i napoi oraz zapewnienia opieki dzieciom do czasu przybycia ich rodziców lub opiekunów.

9. Poczęstunek zapewnia Zleceniodawca we własnym zakresie (tort, napoje, słodycze), który spożywany będzie w miejscu wskazanym przez Muzeum. Zakazuje się wnoszenia i spożywania napoi alkoholowych oraz palenia tytoniu na terenie Muzeum.

10. Muzeum nie bierze odpowiedzialności za jedzenie oraz napoje zapewniane przez Zleceniodawcę lub inne osoby.

11. Wysokość opłaty za urodziny wynosi 500 zł przy pakiecie do 10 osób, lub 700 zł do 15 osób.

12. Rezerwację terminu urodzin prosimy dokonywać pod numerem telefonu: 598622414 lub osobiście w siedzibie Muzeum, 84-300 Lębork, ul. Młynarska 14/15 w godz. 8.00 – 16.00 od poniedziałku do piątku. Rezerwacja ulega anulowaniu w przypadku nie podpisania zlecenia organizacji urodzin w terminie miesiąca przed planowanym przyjęciem urodzinowym (lub w późniejszym terminie wskazanym przez Muzeum).

Potwierdzeniem rezerwacji urodzin jest wpłacenie zaliczki w wysokości 50% pełnej odpłatności za dany pakiet wraz z podpisaniem zlecenia organizacji urodzin. Zaliczka nie ulega zwrotowi w przypadku rezygnacji z przyjęcia urodzinowego. W dniu urodzin, rodzic jest zobowiązany do dopłaty kwoty wysokości wybranego pakietu, niezależnie od ilości uczestników urodzin. W wyjątkowych sytuacjach można przełożyć urodziny na inny termin za zgodą Dyrektora Muzeum.

13. Przyjęcia urodzinowe odbywają się wyłącznie w soboty od godz. 12.00.

14. Zleceniodawca zobowiązany jest do przedstawienia Muzeum do wglądu listy dzieci uczestniczących w urodzinach wraz z telefonami kontaktowymi ich rodziców lub opiekunów.

15. W przyjęciu urodzinowym musi uczestniczyć co najmniej jeden rodzic/opiekun  jubilata, który będzie dysponował listą dzieci, o której mowa w pkt 14.

16. Rodzice/opiekunowie uczestniczący w przyjęciu urodzinowym zobowiązani są przebywać razem z dziećmi w Muzeum przez cały czas trwania urodzin oraz sprawować nadzór/pieczę nad wszystkimi uczestnikami przyjęcia. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za uczestników urodzin.

17. Za zachowanie dzieci i wszelkie poczynione przez nie zniszczenia materialne odpowiedzialny jest Zleceniodawca.

18. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie Muzeum.

19. Rezerwacja urodzin jest równoznaczna z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego regulaminu.

20. Odbycie się urodzin uzależnione jest od uiszczenia pełnej odpłatności najpóźniej 10 minut przed planowaną godziną rozpoczęcia.

21. Wszyscy uczestnicy urodzin zobowiązani się do przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu.

Do wydrukowania: