KONKURS dla dzieci i młodzieży z klas 4-8 "Co w kieszeni to i w głowie"

Utworzono: 05-05-2021

Szanowni Państwo,

W związku ze stworzeniem przez Muzeum w Lęborku nowej aplikacji mobilnej „Muzeum w kieszeni” ułatwiającej indywidualne zwiedzanie, a także chęcią popularyzacji wiedzy zawartej w tej aplikacji, Muzeum zaprasza młodzież szkolną z klas 4-8 do wzięcia udziału w konkursie „Co w kieszeni to i w głowie”.  I kategoria wiekowa obejmuje dzieci z klas 4-6, natomiast w II kategoria dzieci z klas 7-8.

Celem konkursu jest popularyzacja, wiedzy z zakresu  lokalnego dziedzictwa kulturowego przy jednoczesnym wykorzystaniu nowoczesnych technologii. Zakres wiedzy obowiązujący uczestników, obejmuje treści zawarte w mobilnej aplikacji "Muzeum w kieszeni" przygotowanej przez Muzeum w Lęborku w ramach projektu MUSeum. NETwork z programu Kreatywna Europa. Aplikacja obejmuje 50 kodów QR, pod którymi dostępne są informacje o wybranych, najciekawszych zabytkach znajdujących się w zbiorach Muzeum w Lęborku, jak również wiedza dotycząca ekspozycji muzealnych i obiektów wchodzących w skład Muzeum w Lęborku.

Aby wziąć udział w konkursie należy wypełnić formularz, który zostanie przesłany do sekretariatu szkoły. Formularz musi zostać wypełniony, podpisany przez rodzica/ opiekuna prawnego, a następnie wysłany na adres email Muzeum w Lęborku do 20 maja 2021 roku. Następnie każdy z uczestników powinien przyjść do Muzeum (ul.Młynarska 14/15) lub innego obiektu muzealnego: Baszty 24 (ul.Derdowskiego), Baszty 27 (ul.Basztowa) lub Wieży Ciśnień i zeskanować kod QR. W przypadku zamknięcia placówek, kody dostępne są na fasadach obiektów muzealnych. Po zeskanowaniu kodu QR uczestnicy otrzymają dostęp w postaci adresu strony/linku do aplikacji i zawartych w niej informacji dotyczących treści obowiązujących uczestników konkursu.

Aby uczniowie mogli sprawdzić swoją wiedzę dnia 31 maja 2021 o godzinie 10:00 aktywujemy  przygotowany quiz w postaci formularza Google.

W załączeniu przesyłamy regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy.

Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie, czekają atrakcyjne nagrody.