Konkurs wiedzy o zamkach gotyckich dla uczniów szkół podstawowych

Utworzono: 10-03-2022

Stowarzyszenie gmin „Polskie zamki gotyckie" zaprasza do udziału w konkursie wiedzy o zamkach gotyckich.

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych, składa się z dwóch etapów.

Etap I – gminny – odbędzie się 28.04.2022 o godz.10:00 w siedzibie Muzeum w Lęborku.

Etap II - centralny - który jest finałem konkursu odbędzie się w dniu 6 czerwca 2022 roku w Muzeum w Ostródzie.

W finale konkursu w Ostródzie udział wezmą zwycięzcy pierwszego i drugiego miejsca, wyłonieni podczas etapu gminnego na terenie poszczególnych gmin.

Zgłoszenia kandydatów prosimy kierować e-mailem na adres: biuro@muzeum.lebork.pl lub historia@muzeum.lebork.pl ,

a także telefonicznie pod numer 59 8622 414 do dn. 08.04.2022 r.

Z każdej szkoły zgłosić można maksymalnie 3 osoby. Zapraszamy młodzież do uczestnictwa w konkursie.

Więcej informacji o konkursie tu

W razie pytań prosimy o kontakt 59 8622 414.

Decyzją Warmińsko-Mazurskiego Kuratorium Oświaty w Olsztynie konkurs wiedzy o zamkach gotyckich został wpisany do Wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.

Zapraszamy młodzież do uczestnictwa w konkursie.

https://zamkigotyckie.org.pl/3d/ grafika