Certyfikat Promocji Ziemi Lęborskiej - edycja 2015

Utworzono: 08-06-2016

W piątek, 03 czerwca 2016 r. wręczono Certyfikaty Promocji Ziemi Lęborskiej - edycja 2015.

Po raz 13 wręczono nagrody i wyróżnienia w Konkursie Certyfikat Promocji Ziemi Lęborskiej, którego celem jest coroczne wyróżnianie i nagradzanie najaktywniejszych podmiotów i osób fizycznych z regionu Ziemi Lęborskiej za działalność promocyjną oraz popularyzacja osiągnięć gospodarczych i społecznych.

Certyfikat nadawany jest uchwałą Zarządu Powiatu Lęborskiego, na wniosek Kapituły Certyfikatu.

W tegorocznym konkursie Kapituła zaproponowała przyznanie Certyfikatu w pięciu kategoriach: osobowość, przedsiębiorstwo, wydarzenie, produkt turystyczny oraz zagospodarowanie przestrzeni rekreacyjnej. Rekomendowała również przyznanie nagrody specjalnej, którą otrzymał Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Lęborku z okazji 50-lecia działalności.

Zwycięzcy poszczególnych kategorii wyłonieni zostali w głosowaniu tajnym.

Laureaci mają prawo używać tego tytułu w promocji swojej działalności gospodarczej i społecznej, jak również wykorzystywać w celach promocyjnych, wykonane przez organizatorów Konkursu spoty reklamowe.

Muzeum w Lęborku zostało laureatem kagorii "Produkt turystyczny" za "Starożytne nekropole w Czarnówku".

http://www.powiat-lebork.com/aktualnosci-3/w-piatek-03-czerwca-br-wreczono-certyfikaty-promocji-ziemi-leborskiej-edycja-2015/

http://lebork.naszemiasto.pl/artykul/lebork-certyfikaty-promocji-ziemi-leborskiej-rozdane-foto,3760889,artgal,t,id,tm.html?kategoria=1