Konkurs wiedzy o Zakonie Krzyżackim

Utworzono: 18-03-2016
 W związku z uczestnictwem w organizacji konkursu wiedzy o Zakonie Krzyżackim, przygotowywanym przez Stowarzyszenie Gmin „Polskie zamki gotyckie”, Muzeum w Lęborku zawiadamia, że dnia 13.05.2016 r. o godzinie 10:00 w siedzibie Muzeum odbędzie się gminny etap konkursu dla uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjalnych.

Zgłoszenia kandydatów prosimy kierować e-mailem na adres: biuro@muzeum.lebork.pl lub telefonicznie pod numer 59 5622 414 do dnia 22.04.2016 r.

Z każdej szkoły zgłosić można maksymalnie 3 osoby. Zapraszamy młodzież do uczestnictwa w konkursie.

Bibliografia konkursu:

Etap pierwszy (gminny/powiatowy) konkursu wiedzy o zamkach gotyckich

Bibliografia dla uczniów szkół podstawowych

S. Achremczyk, Historia Warmii i Mazur Od pradziejów do 1945 roku, strony: 10, 28, 29, 37, 38, 39, 40, 65

Sz. Drej, Święta Warmia, strony: 16, 17, 27

K. Trybulski, Krzyżacy, strony: 14

Dzieje i kultura Warmii i Mazur, pod red. I. Lewandowskiej, strony: 86, 78, 79, 80, 81, 105

Bibliografia dla uczniów gimnazjów

Sz. Drej, Święta Warmia, strony: 12, 17, 27, 38

M. Biskup, G. Labuda, Dzieje Zakonu Krzyżackiego w Prusach, strony: 182-185

Dzieje i kultura Warmii i Mazur, pod red. I. Lewandowskiej, strony: 80, 81, 86, 99, 101, 108

S. Achremczyk, Historia Warmii i Mazur Od pradziejów do 1945 roku, strony: 10, 27, 39, 40, 50, 51, 62

Etap drugi (centralny) konkursu wiedzy o zamkach gotyckich

Bibliografia dla uczniów szkół podstawowych

Dzieje i kultura Warmii i Mazur, pod red. I. Lewandowskiej, strony: 69, 70, 71, 74, 75, 76, 79, 80, 81, 86, 87, 88, 89, 106, 107, 108

K. Trybulski, Krzyżacy, strony: 24, 28, 29, 36, 37, 38

S. Achremczyk, Historia Warmii i Mazur Od pradziejów do 1945 roku, strony: 10, 27, 35, 36, 37, 39, 40, 50, 51, 62, 63, 64, 72, 73

 Bibliografia dla uczniów gimnazjów

Dzieje i kultura Warmii i Mazur, pod red. I. Lewandowskiej, strony:69, 70, 71, 74, 75, 76, 78, 79, 87, 88, 89, 98, 99, 107, 108

M. Biskup, G. Labuda, Dzieje Zakonu Krzyżackiego w Prusach, strony: 281-283, 330 -331, 418-424, 492-495

K. Trybulski, Krzyżacy, strony: 6, 7, 28, 29, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43

S. Achremczyk, Historia Warmii i Mazur Od pradziejów do 1945 roku, strony: 10, 27, 35, 36, 37, 39, 40, 50, 51, 62, 63, 64, 72, 73

Wszystkie materiały do konkursu znajdują się na stronie internetowej (www.zamkigotyckie.org.pl w zakładce konkurs).

Finał konkursu odbędzie się w dniu 10 czerwca 2016 roku, w Urzędzie Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II 1, Olsztyn, sala numer 219, II piętro, od godz. 11.00 do godz. 15.00. Rozpoczęcie konkursu o godz. 11.00. W załączniku znajduje się regulamin konkursu wiedzy o Zakonie Krzyżackim

Załącznik numer 1

Regulamin konkursu wiedzy o zamkach gotyckich

1. Organizatorami konkursu historycznego o zamkach gotyckich są Stowarzyszenie gmin „Polskie zamki gotyckie” oraz Stowarzyszenie „Dom Warmiński”.

2. Konkurs kierowany jest do dzieci i młodzieży szkół podstawowych oraz gimnazjów z 15 gmin należących do Stowarzyszenia gmin „Polskie zamki gotyckie” (Człuchów, Bytów, Lębork, Nowe, Gniew, Malbork, Dzierzgoń, Sztum, Kwidzyn, Ostróda, Nidzica, Olsztyn, Działdowo, Lidzbark Warmiński, Kętrzyn) oraz z 3 powiatów (powiat olsztyński, powiat lidzbarski, powiat braniewski) i 1 gminy (Reszel) należących do Stowarzyszenia „Dom Warmiński”.

3. Celem konkursu jest propagowanie szeroko pojętej wiedzy o historii dawnego państwa krzyżackiego obejmującego obszar dzisiejszej północno-wschodniej Polski, ze szczególnym uwzględnieniem takich zagadnień jak:

- wojna trzynastoletnia (1454–1466);

- I pokój toruński (1411) oraz II pokój toruński (1466);

- powstanie i ekspansja zakonu krzyżackiego;

- organizacja państwa krzyżackiego w Prusach;

- historia zamków krzyżackich, biskupich i kapitulnych zachowanych na terenie obecnego województwa warmińsko-mazurskiego, pomorskiego oraz kujawsko-pomorskiego;

- wybitne postacie historyczne związane z historią zamków państwa krzyżackiego oraz biskupstwa warmińskiego i pomezańskiego.

4. Konkurs składa się z dwóch etapów:

- I etap (gminny/powiatowy) – przeprowadzony zostanie na terenie 15 gmin należących do Stowarzyszenia gmin „Polskie zamki gotyckie” oraz 3 powiatów i 1 gminy należących do Stowarzyszenia „Dom Warmiński” w dowolnie wybranych terminach, poprzedzających etap centralny konkursu;

- II etap (centralny) – finał konkursu odbędzie się w dniu 10 czerwca 2016 roku, w Urzędzie Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II 1, Olsztyn, sala numer 219, II piętro, od godz. 11.00 do godz. 15.00. Rozpoczęcie konkursu o godz. 11.00. W finale konkursu w Olsztynie udział wezmą zwycięzcy, wyłonieni podczas etapu gminnego/powiatowego na terenie poszczególnych gmin i powiatów w kategoriach: szkoły podstawowe oraz gimnazja. W związku z powyższym każdą gminę lub powiat reprezentować będzie dwóch finalistów I etapu (gminnego/powiatowego) konkursu, po jednym z każdej kategorii wiekowej. Każdemu uczestnikowi etapu centralnego konkursu towarzyszy tylko jeden opiekun.

5. Obydwa etapy konkursu (gminny/powiatowy i centralny) przeprowadzone zostaną w formie testu pisemnego. Etap gminny konkursu przeprowadzony zostanie w formie testu pisemnego – zaznacz odpowiedzi prawidłowe, wg. załączonej propozycji. Etap centralny konkursu przeprowadzony zostanie w formie testu pisemnego typu samodzielna odpowiedź uczestnika na pytanie.

6. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwać będzie komisja konkursowa w której skład wejdą przedstawiciele Stowarzyszeń oraz Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie.

7. Nagrody w finale konkursu zostaną przyznane w dwóch kategoriach (miejsca I-III): szkoły podstawowe oraz gimnazja. Laureaci finału konkursu otrzymają nagrody rzeczowe.

8. Uczestnictwo w etapie centralnym (finale konkursu) można zgłaszać po przeprowadzeniu etapu gminnego/powiatowego konkursu. W terminie do 29 maja br. należy przesłać do Biura Stowarzyszenia gmin „Polskie zamki gotyckie” nazwiska dwóch zwycięzców pierwszych miejsc etapu gminnego/powiatowego konkursu, na adres e-mail: info@zamkigotyckie.org.pl lub fax 89 535 32 76. Dodatkowe informacje: Izabela Narożniak – dyrektor biura Stowarzyszenia gmin „Polskie zamki gotyckie”, tel. 535 887 090, e-mail: info@zamkigotyckie.org.pl

9. Koszty związane z organizacją konkursu na etapie gminnym, jak również koszty dojazdu uczestników na etap centralny konkursu pokrywane są przez gminy lub powiaty biorące udział w konkursie.

10. Koszty organizacji etapu centralnego konkursu pokrywane są przez Stowarzyszenie gmin „Polskie zamki gotyckie” oraz Stowarzyszenie „Dom Warmiński” w zakresie ustalonym między partnerami.

11. Zakres wiadomości niezbędnych do przygotowania do konkursu obejmuje tylko materiał wskazany w bibliografii konkursu. Bibliografia dostępna jest na stronie internetowej Stowarzyszenia gmin „Polskie zamki gotyckie” www.zamkigotyckie.org.pl, w zakładce: konkurs oraz Stowarzyszenia „Dom Warmiński” www.domwarminski.pl, w zakładce: konkurs.

12. Decyzją Zarządu Stowarzyszenia gmin „Polskie zamki gotyckie” w etapie centralnym konkursu nie biorą udziału zwycięzcy 1, 2, 3 miejsc finału konkursu z roku poprzedniego, w tej samej kategorii wiekowej.