Konkurs wiedzy o Zakonie Krzyżackim

Utworzono: 09-04-2013

W związku z uczestnictwem w organizacji konkursu wiedzy o Zakonie Krzyżackim, przygotowywanym przez Stowarzyszenie gmin „Polskie zamki gotyckie”, Muzeum w Lęborku zawiadamia, że dnia 25.04.2013 o godzinie 13.00 (szkoły podstawowe) i 29.04.2013 o godzinie 10.00 (szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne) w siedzibie Muzeum  odbędzie się gminny etap konkursu dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz szkół średnich. 

Zgłoszenia telefoniczne (59 8622414) bądź e-mailowe (biuro@muzeum.lebork.pl)  kandydatów przyjmujemy do 19 kwietnia 2013 roku.

Wszelkich informacji dotyczących konkursu udzielają: Marek Adamowicz i Iwona Szymankiewicz. Bibliografia obowiązująca w konkursie to:

1.     M. Biskup, G. Labuda, Dzieje Zakonu Krzyżackiego w Prusach, Gdańsk 1986

2.     S. Kuczyński, Wielka Wojna z Zakonem Krzyżackim w latach 1409 – 1411, Warszawa 1960

3.     Dzieje i kultura Warmii i Mazur, red. I. Lewandowska, Olsztyn 2011/2012

4.     K. Górski, Zakon Krzyżaki a powstanie państwa pruskiego, Malbork 2003

5.     L. Czubiel, Zamki Warmii i Mazur, Olsztyn

6.     Szlakiem Zamków Gotyckich, Wydawnictwo Stowrzyszenia.

Wszystkie materiały do konkursu znajdują się na stronach  internetowych www.zamkigotyckie.org.pl oraz www.zamek.malbork.pl w zakładkach konkurs.

Finał konkursu wiedzy o Zakonie Krzyżackim odbędzie się w dniu 12 czerwca 2013 roku w Muzeum Zamkowym w Malborku (Centrum Konferencyjne Karwan przy ul. Starościńskiej 1).

Finał konkursu organizowany jest przez Stowarzyszenie z partnerstwem Muzeum Zamkowego w Malborku oraz Urzędu Miasta Malborka.

W załącznikach znajduje się regulamin konkursu wiedzy o Zakonie Krzyżackim oraz Bibliografia konkursu dla poszczególnych grup wiekowych na poszczególnych  etapach konkursowych.

 Zapraszamy młodzież do uczestnictwa w konkursie.

 Załącznik numer 1

Regulamin konkursu wiedzy o zakonie krzyżackim w Prusach

1.    Organizatorami konkursu historycznego z wiedzy o zakonie krzyżackim są: Stowarzyszenie gmin „Polskie zamki gotyckie” z siedzibą w Olsztynie oraz Muzeum Zamkowe w Malborku.

2.    Konkurs kierowany jest do szkół podstawowych, gimnazjów oraz ponadgimnazjalnych/średnich z  16 gmin należących do Stowarzyszenia gmin „Polskie zamki gotyckie” (Człuchów, Bytów, Lębork, Skarszewy, Nowe, Gniew, Malbork, Dzierzgoń, Sztum, Kwidzyn, Ostróda, Nidzica, Olsztyn, Lidzbark Warmiński, Kętrzyn, Ryn).

3.    Celem konkursu jest propagowanie szeroko pojętej wiedzy o zakonie krzyżackim, obejmującym obszar dzisiejszej północno- wschodniej Polski oraz Obwód Kaliningradzki, ze szczególnym uwzględnieniem takich zagadnień jak:

 ·      Powstanie i ekspansja Zakonu Krzyżackiego;

·      Organizacja państwa krzyżackiego w Prusach;

·    Wybitne postacie historyczne związane z historią zamków państwa krzyżackiego oraz biskupstwa pomezańskiego i warmińskiego na terenie 16 gmin należących do Stowarzyszenia;

·    Wybitne postacie historyczne związane z historią zamków państwa krzyżackiego na terenie Obwodu Kaliningradzkiego (zamek Balga na terenie miejscowości Wiesiełoje, zamek Gerdauen na terenie miejscowości Żeleznodorożnyj, zamek Labiau na terenie miejscowości Polessk, zamek Neuhausen na terenie miejscowości Gurwejsk, zamek Ragbit na terenie miejscowości Nieman, zamek Saalau na terenie miejscowości Kamienskoje, zamek Taplacken na terenie miejscowości Tałpaki, zamek Waldau na terenie miejscowości Nizowje, zamek Insterburg na terenie miejscowości Czerniachowsk);

·    Gospodarka i kultura na ziemiach pruskich;

·    Stosunki polsko-krzyżackie od XIV do XVI w.;

·    Wielka wojna Zakonu Krzyżackiego z Królestwem Polskim – bitwa pod Grunwaldem;

·   Wojna trzynastoletnia 1454-1466

4.      Konkurs składa się z dwóch etapów:

·     I etap (gminny) przeprowadzony zostanie na terenie poszczególnych gmin pod kierownictwem gmin Stowarzyszenia, w dowolnie wybranych terminach, poprzedzających etap centralny konkursu;

·    II etap (centralny) – finał konkursu odbędzie się w dniu 12 czerwca 2013 roku,  w Muzeum Zamkowym w Malborku (Centrum Konferencyjne Karwan przy ul. Starościńskiej 1), od godz. 11:00 do godziny 15:00. Rozpoczęcie konkursu o godz. 11.00.

W finale konkursu w Malborku udział wezmą zwycięscy, wyłonieni podczas etapu gminnego na terenie poszczególnych gmin w kategoriach: szkoły podstawowe, gimnazja oraz szkoły ponadgimnazjalne/średnie.

W związku z powyższym każdą gminę reprezentuje trzech finalistów I etapu (gminnego)konkursu, po jednym z każdej kategorii wiekowej. Każdemu uczestnikowi etapu centralnego konkursu towarzyszy tylko jeden opiekun.

5.  Obywa etapy konkursu (gminny i centralny) przeprowadzone zostaną w formie testu pisemnego. Etap gminny konkursu zostanie przeprowadzony w formie testu pisemnego –zaznacz odpowiedzi prawidłowe, wg załączonej propozycji. Etap centralny konkursu przeprowadzony zostanie w formie testu pisemnego typu samodzielna odpowiedź uczesnika na pytanie.

6.  Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwać będzie komisja konkursowa, w której skład wejdą przedstawiciele: Stowarzyszenia, Muzeum Zamkowego w Malborku oraz Stowarzyszenia.

7.  Nagrody w finale konkursu zostaną przyznane w dwóch kategoriach (miejsca I – III): szkoły podstawowe, gimnazja oraz szkoły ponadgimnazjalne/średnie. Laureaci finału konkursu otrzymają nagrody rzeczowe.

8.  Uczestnictwo w etapie centralnym (finale konkursu) można zgłaszać po przeprowadzeniu etapu gminnego. W terminie do 4 czerwca br.  należy przesłać do Biura Stowarzyszenia nazwiska zwycięzców pierwszych miejsc etapu gminnego konkursu, na adres e – mail: info@zamkigotyckie.org.pl lub fax: 89 535 32 76.

9.  Koszty związane z organizacją konkursu na etapie gminnym, jak również koszty dojazdu uczestników na etap centralny konkursu pokrywane są przez gminy.

10.Koszty organizacji etapu centralnego konkursu pokrywane są przez Stowarzyszenie gmin „Polskie zamki gotyckie” oraz Muzeum Zamkowe w Malborku w zakresie ustalonym pomiędzy partnerami.

11. Organizacja oraz sekretariat konkursu:

·     Izabela Narożniak, Stowarzyszenie gmin „Polskie zamki gotyckie”, ul. Pieniężnego 10, 10 – 006 Olsztyn, e – mail: info@zamkigotyckie.org.pl

·     Aleksandra Siuciak, Muzeum Zamkowe w Malborku, ul. Starościńska 1,

    82–200 Malbork, e–mail:a.siuciak@zamek.malbork.pl,

    biblioteka@zamek.malbork.pl

12. Zakres wiadomości niezbędnych do przygotowania do konkursu obejmuje tylko materiał wskazany w bibliografii konkursu. Bibliografia dostępna jest na stornie internetowej Stowarzyszenia www.zamkigotyckie.org.pl

13. Decyzją Zarządu Stowarzyszenia w etapie centralnym konkursu nie biorą udziału zwycięzcy 1,2,3 miejsc finału konkursu z roku poprzedniego, w tej samej kategorii wiekowej.