Sala Rajców Ratusza Miejskiego w Lęborku - promocja książki \"Okruch złota w popiele ogniska...\"

Utworzono: 15-12-2014

 

 

W dniu 12 grudnia 2014 r. o godz. 14.00 w Sali Rajców Ratusza Miejskiego w Lęborku odbyła się promocja książki "Okruch złota w popiele ogniska...Starożytne nekropole w Czarnówku i ich tajemnice".

Publikacja została dofinansowana ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu: dziedzictwo kulturowe - priorytet 5 - Ochrona zabytków archeologicznych.

Jest to jedna z dwóch publikacji, które powstaną w ramach tego priorytetu.Pierwsza publikacja jest popularyzacją wyników badań w Czarnówku. Znajdują się w niej informacje dotyczące każdej fazy użytkowania cmentarzyska, a także fotografie najciekawszych zabytków.

Oto, co napisał dr Jacek Andrzejowski w pierwszym rozdziale tejże publikacji: 

Projekt Monumenta Archaeologica Barbarica, zainicjowany przez prof. Zenona Woźniaka i oficjalnie rozpoczęty równo 20 temu, miał zakończyć się po opublikowaniu siódmego, ostatniego tomu monografii nekropoli z późnej starożytności z ziem polskich, jakie w jego ramach zostały opracowywane. Dzisiaj, gdy do rąk czytelników trafił osiemnasty już wolumin serii ukazującej się pod tą nazwą, a kolejnych kilka znajduje się w różnych fazach przygotowania do druku, widać, jak bardzo projekt ten był potrzebny. Łącznie na z górą pięciu tysiącach stron tych książek opisanych zostało i zilustrowanych niemal sześć tysięcy sto zespołów grobowych; ponad dwa tysiące dalszych oczekuje na publikację.
Obecnie w Europie przedsięwzięcie to nie ma sobie równych, a jego znaczenie doceniają odbiorcy, co znajduje wyraz czy to w szybkim wyczerpywaniu się nakładów poszczególnych tomów, czy – między innymi – w uroczystym spotkaniu poświęconym naszemu projektowi, zorganizowanym w 2012 roku w Uniwersytecie Johanna Wolfganga Goethego we Frankfurcie n. Menem przez Komisję Rzymsko-Germańską Niemieckiego Instytutu Archeologicznego.
W serii Monumenta Archaeologica Barbarica opracowana zostanie także monografia wielkiego cmentarzyska – a właściwie: cmentarzysk – w Czarnówku koło Lęborka. Jej przygotowanie będzie jednak wymagało długiego czasu i wysiłku wielu osób, a ostateczna publikacja może zamknąć się w więcej niż kilku woluminach.
Stanowisko w Czarnówku jest absolutnie wyjątkowym nie tylko na tle nekropolii dotychczas opublikowanych w serii Monumenta…, warte jest przeto udostępnienia kręgom szerszym niż tylko naukowe, choćby – z uwagi na wydanych publikacje w językach kongresowych – ogólnoeuropejskie. Skupia się na nim wszystko to, co w archeologii Pomorza późnej starożytności najciekawsze – popielnice z wizerunkami twarzy ludzkich, być może ówczesnych mieszkańców okolicy, około połowy I tysiąclecia przed naszą erą pieczołowicie składane w skrzyniach z płyt kamiennych, groby „ludzi z żelaza” z ostatnich wieków przed naszą erą, dokumentujące skok technologiczny, jakiego dokonali, pochówki zmarłych z pierwszych wieków naszej ery, ze społeczności strefy szlaku bursztynowego, pozostającej w bliskich kontaktach z innymi ludami nadbałtyckimi, ale i unią europejską tamtych czasów – Cesarstwem Rzymskim – po nich właśnie została wspaniała biżuteria w stylu określanym dzisiaj mianem barokowego, a wreszcie kilka ledwie, ale jakże intrygujących grobów z okresu wędrówek ludów – czasów połowy pierwszego tysiąclecia naszej ery, w których cała niemal Europa przeorana została pługiem historii. Wszyscy oni byli przecież, niezależnie od języka, jakim się posługiwali, imion, jakie sami sobie nadawali czy nazw, jakimi opisuje ich współczesna nauka – naszymi przodkami…
Z tą właśnie myślą postanowiliśmy zainaugurować nową serię wydawniczą – Series Popularis – w której publikować będziemy dwujęzyczne, popularnonaukowe opowieści o najciekawszych spośród starożytnych cmentarzysk, będących przedmiotem studiów w ramach projektu Monumenta Archaeologica Barbarica. Żadna z tych nekropolii nie zasługuje bardziej niż Czarnówko, by serię tę otworzyć jako jej pierwszy tom.
Niech zatem książka, którą Państwu przedstawiamy, cieszy oczy, zaciekawia, skłania do refleksji i mobilizuje do samodzielnego zagłębienia się w tamten, dawno miniony świat. Bo przecież groby – to zwierciadła życia.

http://lebork.naszemiasto.pl/artykul/lebork-promocja-ksiazki-okruch-zlota-w-popiele-ogniska,2673204,artgal,t,id,tm.html

 

 

Sala Rajców Ratusza Miejskiego w Lęborku - promocja książki \"Okruch złota w popiele ogniska\" grafika
Sala Rajców Ratusza Miejskiego w Lęborku - promocja książki \"Okruch złota w popiele ogniska\" grafika
Sala Rajców Ratusza Miejskiego w Lęborku - promocja książki \"Okruch złota w popiele ogniska\" grafika
Sala Rajców Ratusza Miejskiego w Lęborku - promocja książki \"Okruch złota w popiele ogniska\" grafika
Sala Rajców Ratusza Miejskiego w Lęborku - promocja książki \"Okruch złota w popiele ogniska\" grafika
Sala Rajców Ratusza Miejskiego w Lęborku - promocja książki \"Okruch złota w popiele ogniska\" grafika
Sala Rajców Ratusza Miejskiego w Lęborku - promocja książki \"Okruch złota w popiele ogniska\" grafika
Sala Rajców Ratusza Miejskiego w Lęborku - promocja książki \"Okruch złota w popiele ogniska\" grafika
Sala Rajców Ratusza Miejskiego w Lęborku - promocja książki \"Okruch złota w popiele ogniska\" grafika
Sala Rajców Ratusza Miejskiego w Lęborku - promocja książki \"Okruch złota w popiele ogniska\" grafika
Sala Rajców Ratusza Miejskiego w Lęborku - promocja książki \"Okruch złota w popiele ogniska\" grafika
Sala Rajców Ratusza Miejskiego w Lęborku - promocja książki \"Okruch złota w popiele ogniska\" grafika
Sala Rajców Ratusza Miejskiego w Lęborku - promocja książki \"Okruch złota w popiele ogniska\" grafika
Sala Rajców Ratusza Miejskiego w Lęborku - promocja książki \"Okruch złota w popiele ogniska\" grafika
Sala Rajców Ratusza Miejskiego w Lęborku - promocja książki \"Okruch złota w popiele ogniska\" grafika
Sala Rajców Ratusza Miejskiego w Lęborku - promocja książki \"Okruch złota w popiele ogniska\" grafika
Sala Rajców Ratusza Miejskiego w Lęborku - promocja książki \"Okruch złota w popiele ogniska\" grafika
Sala Rajców Ratusza Miejskiego w Lęborku - promocja książki \"Okruch złota w popiele ogniska\" grafika
Sala Rajców Ratusza Miejskiego w Lęborku - promocja książki \"Okruch złota w popiele ogniska\" grafika
Sala Rajców Ratusza Miejskiego w Lęborku - promocja książki \"Okruch złota w popiele ogniska\" grafika
Sala Rajców Ratusza Miejskiego w Lęborku - promocja książki \"Okruch złota w popiele ogniska\" grafika
Sala Rajców Ratusza Miejskiego w Lęborku - promocja książki \"Okruch złota w popiele ogniska\" grafika
Sala Rajców Ratusza Miejskiego w Lęborku - promocja książki \"Okruch złota w popiele ogniska\" grafika
Sala Rajców Ratusza Miejskiego w Lęborku - promocja książki \"Okruch złota w popiele ogniska\" grafika
Sala Rajców Ratusza Miejskiego w Lęborku - promocja książki \"Okruch złota w popiele ogniska\" grafika
Sala Rajców Ratusza Miejskiego w Lęborku - promocja książki \"Okruch złota w popiele ogniska\" grafika
Sala Rajców Ratusza Miejskiego w Lęborku - promocja książki \"Okruch złota w popiele ogniska\" grafika
Sala Rajców Ratusza Miejskiego w Lęborku - promocja książki \"Okruch złota w popiele ogniska\" grafika