UWAGA!!!! K O N K U R S wiedzy o Zakonie Krzyżackim

UWAGA!!!! K O N K U R S wiedzy o Zakonie Krzyżackim-pierwszy etap gminny 19.10.2012 o godz. 10.00 w siedzibie Muzeum

Utworzono: 20-09-2012

W związku z uczestnictwem w organizacji konkursu wiedzy o Zakonie Krzyżackim, przygotowywanym przez Stowarzyszenie gmin „Polskie zamki gotyckie”, Muzeum w Lęborku zawiadamia, że dnia 19.10.2012 o godzinie 10.00 w siedzibie Muzeum  odbędzie się pierwszy gminny etap konkursu dla uczniów szkół gimnazjalnych oraz szkół średnich.

Bibliografia obowiązująca w konkursie to:

      1.      M. Biskup, G. Labuda, Dzieje Zakonu Krzyżackiego w Prusach, Gdańsk 1986

s.1_1_1.jpg

pobierz

      2.     S. Kuczyński, Wielka Wojna z Zakonem Krzyżackim w latach 1409 – 1411, Warszawa 1960  

s.1_2_1.jpg

pobierz

 

      3.      Dzieje i kultura Warmii i Mazur, red. I. Lewandowska, Olsztyn 2011/2012

s.1_1.jpg

pobierz

4.      K. Górski, Zakon Krzyżaki a powstanie państwa pruskiego, Malbork 2003

 

Wszystkie pozycje książkowe udostępnia na miejscu Biblioteka Muzeum w Lęborku.

Finał konkursu wiedzy o Zakonie Krzyżackim odbędzie się w dniu 16 listopada 2012 roku na zamku w Malborku. Finał konkursu organizowany jest przez Stowarzyszenie z partnerstwem Muzeum Zamkowego w Malborku oraz Urzędu Miasta Malborka.

                                                    REGULAMIN KONKURSU

1.      Organizatorami konkursu historycznego z wiedzy o zakonie krzyżackim są: Stowarzyszenie Gmin „Polskie zamki gotyckie” z siedzibą w Olsztynie oraz Muzeum Zamkowe w Malborku, z partnerstwem Urzędu Miasta Malborka oraz Malbork Welcome Center – Centrum Turystyki w Malborku.

2.      Konkurs kierowany jest do młodzieży gimnazjalnej oraz ponadgimnazjalnej 17 gmin należących do Stowarzyszenia gmin „Polskie zamki gotyckie” (Człuchów, Bytów, Lębork, Skarszewy, Nowe, Gniew, Malbork, Dzierzgoń, Sztum, Kwidzyn, Prabuty, Ostruda, Nidzica, Olsztyn, Lidzbark Warmiński, Kętrzyn, Ryn).

3.      Celem konkursu jest propagowanie szeroko pojętej wiedzy o zakonie krzyżackim, ze szczególnym uwzględnieniem takich zagadnień jak:

·        powstanie i ekspansja zakonu krzyżackiego,

·        organizacja państwa krzyżackiego w Prusach,

·        gospodarka zakonna,

·        stosunki polsko – krzyżackie w ciągu XIV – XVI w.,

·        wojny polsko – krzyżackie.

4.       Konkurs składa się z dwóch etapów:

·        I etap (gminny) przeprowadzony zostanie na terenie poszczególnych gmin pod kierownictwem gmin Stowarzyszenia, w dowolnie wybranych terminach, poprzedzających etap centralny konkursu;

·        II etap (centralny) – finał konkursu odbędzie się w dniu 16 listopada 2012 roku,  w Muzeum Zamkowym w Malborku (Centrum Konferencyjne Karwan przy ul. Starościńskiej 1), od godz. 11:00 do godziny 15:00.

W finale konkursu w Malborku udział wezmą zwycięscy, wyłonieni podczas etapu gminnego na terenie poszczególnych gmin w kategoriach: gimnazjum oraz szkoła ponadgimnazjalna.

W związku z powyższym każdą gminę reprezentuje dwóch finalistów I etapu (gminnego)konkursu, po jednym z każdej kategorii wiekowej. Każdemu uczestnikowi etapu centralnego konkursu towarzyszy tylko jeden opiekun.

5.      Obywa etapy konkursu (gminny i centralny) przeprowadzone zostaną w formie testu pisemnego – pytań (zadania otwarte, zamknięte, prawda – fałsz, analiza źródła, ikonografia, mapy), ułożonego na podstawie bibliografii załączonej na stronach internetowych Stowarzyszenia oraz Muzeum Zamkowego w Malborku  (www.zamkigotyckie.org.pl oraz www.zamek.malbork.pl w zakładkach konkurs).

6.      Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwać będzie komisja konkursowa w której skład wejdą przedstawiciele: Stowarzyszenia, Muzeum Zamkowego w Malborku, gminy Malbork oraz zaproszeni nauczyciele z gimnazjum oraz ze szkoły średniej.

7.      Nagrody w finale konkursu zostaną przyznane w dwóch kategoriach (miejsca I – III): gimnazjum oraz szkoła ponadgimnazjalne – laureaci otrzymają nagrody rzeczowe.

8.      Uczestnictwo w etapie centralnym (finale konkursu) można zgłaszać po przeprowadzeniu etapu gminnego. W terminie do 10 listopada br.  należy przesłać do Biura Stowarzyszenia nazwiska zwycięzców pierwszych miejsc etapu gminnego konkursu, na adres e – mail: info@zamkigotyckie.org.pl  lub fax: 89 535 32 76.

9.      Koszty związane z organizacją konkursu na etapie gminnym, jak również koszty dojazdu uczestników na etap centralny konkursu pokrywane są przez gminy.

10.   Koszty organizacji etapu centralnego konkursu pokrywane są przez Stowarzyszenie  Gmin „Polskie zamki gotyckie” oraz Muzeum Zamkowe w Malborku w zakresie ustalonym pomiędzy partnerami.

11.   Organizacja oraz sekretariat konkursu:

·       Izabela Narożniak, Stowarzyszenie Gmin „Polskie zamki gotyckie”, ul. Pieniężnego 10, 10 – 006 Olsztyn, e – mail: info@zamkigotyckie.org.pl

·       Aleksandra Siuciak, Muzeum Zamkowe w Malborku, ul. Starościńska 1, 82 – 200 Malbork, e – mail: a.siuciak@zamek.malbork.pl, biblioteka@zamek.malbork.pl

12.   Zakres wiadomości niezbędnych do przygotowania do konkursu obejmuje tylko materiał wskazany w bibliografii konkursu. Bibliografia dostępna jest na stornach internetowych Stowarzyszenia oraz Muzeum Zamkowego w Malborku (www.zamkigotyckie.org.pl oraz www.zamek.malbork.pl w zakładkach konkurs).