Walka dobra ze złem

Utworzono: 31-07-2014

Muzeum w Lęborku

serdecznie zaprasza

do zwiedzania nowej czasowej wystawy

WALKA DOBRA ze ZŁEM

Świat anielski - świat diabelski

Wystawę zorganizowane ze zbiorów:

Muzeum w Koszalinie

Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku

Muzeum Zachodniokaszubskiego w Bytowie

Stowarzyszenia Twórców i Animatorów Kultury TAK w Lęborku

oraz zbiorów własnych Muzeum w Lęborku

Anioły i diabły to istoty bardzo tajemnicze i niedookreślone. Ich wyobrażenia przez wieki ewaluowały zarówno w sztuce jak i w literaturze. Któż z nas nie pamięta „chórów anielskich”, „cherubinów” czy „serafinów” pojawiających się na obrazach, w rzeźbie czy bogatych opisach literackich. „Biesy”, „demony”, „czarty” od zawsze cieszyły się dużym zainteresowaniem zarówno twórców ludowych, jak i liryków, epików i dramaturgów. 

Niniejsza wystawa jest próbą pokazania bogactwa przedstawień zarówno aniołów, jak i diabłów. Mamy nadzieję, że prezentowana ekspozycja skłoni Państwa do głębokiej refleksji nad pojęciem anioła i diabła, a wplecione sentencje, złote myśli i fragmenty utworów literackich pokażą, ze jest to temat chętnie podejmowany zarówno w sztuce, jak i w literaturze.