Archeologia „Odkrywanie przeszłości”

Archeologia

Ekspozycja materiałów archeologicznych, mieszcząca się na II piętrze Muzeum w Lęborku, zatytułowana „Odkrywanie przeszłości” składa się w zdecydowanej większości z zabytków pochodzących z przedwojennych badań lęborskich archeologów i muzealników. Jest to przegląd przedmiotów codziennego użytku takich jak: naczynia gliniane, narzędzia kamienne i krzemienne, ozdoby, części stroju, przybory toaletowe itp., oraz popielnice gliniane, przeznaczone do składania przepalonych na stosie ludzkich szczątków, wytwarzanych przez ludność zamieszkującą w pradziejach Ziemię Słupską i Lęborską.

Ukazane na wystawie materialne pozostałości działalności człowieka w czasach, z których nie znamy źródeł pisanych, eksponowane są w kolejności chronologicznej.