Archeologia „Odkrywanie przeszłości”

Archeologia

Ekspozycja materiałów archeologicznych, mieszcząca się na II piętrze Muzeum w Lęborku, zatytułowana „Odkrywanie przeszłości” ukazuje materialne pozostałości działalności człowieka w czasach, z których nie znamy źródeł pisanych. Materiały eksponowane są w kolejności chronologicznej, od epoki kamienia, przez epokę brązu, po epokę żelaza. Najstarsze zabytki z okresu mezolitu to przede wszystkim kamienne narzędzia używane przez pierwsze koczownicze społeczności zamieszkujące te tereny. Część wystawy poświęcona epoce brązu składa się w zdecydowanej większości z naczyń ceramicznych o przeznaczeniu sepulkralnym – stosowane były jako urny w upowszechniającym się ówcześnie obrządku ciałopalnym. Początki epoki żelaza reprezentowane są przez bogaty zbiór popielnic (urn) twarzowych kultury pomorskiej - są to bardzo charakterystyczne naczynia z plastycznymi wizerunkami twarzy ludzkich.  Dalsza część ekspozycji przedstawia artefakty pozyskane w trakcie badań archeologicznych prowadzonych na wielokulturowym cmentarzysku w Czarnówku. Zabytki te stanowiły wyposażenie grobowe ludności kultury oksywskiej zasiedlającej nasze tereny w ostatnich wiekach przed naszą erą.