Szkoła podstawowa klasy IV - VI

Muzealnictwo i kolekcjonerstwo

2.1. Kinder niespodzianka? Krótka historia kolekcjonerstwa i zbiorów muzealnych 

 

Lekcja muzealna, po której uczniowie zrozumieją, co to jest kolekcja – rozumiana zarówno w kategoriach zbieractwa, artystyczna, antykwaryczna czy muzealna. Po co się ją tworzy oraz na jakiej zasadzie funkcjonuje w życiu kulturalnym człowieka. Przy okazji uczniowie zostaną zapoznani bardzo ogólnie z historią kolekcjonerstwa i genezą muzealnictwa od czasów starożytnych do nowoczesnych.

Muzeum w Lęborku

Prezentacja multimedialna

Grupa: do 30 osób

60 min

 

Archeologia

2.2. Archeolog – praca w terenie i gabinecie

 

Na lekcji uczniowie dowiedzą się, czym zajmuje się archeolog. Poznają również kolejne etapy jego pracy oraz zapoznają się z dokumentacją z wykopalisk – rysunkami i zdjęciami. Opowiemy także do kogo należą zabytki archeologiczne, czym są artefakty oraz dlaczego skarby nie zawsze są ze złota. 

Muzeum

Prezentacja multimedialna

Grupa: do 30 osób

45 min

 

2.3. Czy garnki same rosną w ziemi? Od gliny do garnka

 

Na zajęciach dzieci wraz z archeologiem przesiedzą kolejne etapy powstawania naczyń od masy ceramicznej do wypału. Zaprezentowane zostaną różne typy naczyń, a następnie uczestnicy samodzielnie spróbują wykonać garnki przy pomocy najstarszych technik kształtowania naczyń glinianych. 

Muzeum

Prezentacja multimedialna

Warsztaty garncarstwa

Grupa: do 30 osób

60 - 90 min

 

2.4. Bransolety, kolczyki i paciorki

 

Na zajęciach zostaną zaprezentowane różne typy ozdób oraz przykłady biżuterii używanej w pradziejach. Uczniowie dowiedzą się jak i z czego wytwarzano dawne ozdoby oraz jaką pełniły funkcję. Na koniec zajęć samodzielnie wykonają modele z plasteliny próbując zrekonstruować różne ozdoby.

Muzeum

Zwiedzanie wystawy archeologicznej

Zajęcia plastyczne

Grupa: do 30 osób

90 min

 

Historia i sztuka dawna

2.5. Życie codzienne średniowiecznego miasta na przykładzie Lęborka

 

Zajęcia wprowadzające w specyfikę, obyczajowość, prawo i funkcjonowanie typowych miast w na Pomorzu od XIII do XVI wieku. Zostaną poruszone kwestie odnoszące się do architektury gotyckiej, rycerstwa, rzemiosła, dawnego, prawa, religii, pieniędzy, przesądów, etc. Wszystko na przykładzie historii związanej ze średniowiecznym Lęborkiem. 

Muzeum 

Baszta nr 24

Zwiedzanie wystawy historycznej. Prezentacja multimedialna

Grupa: do 30 osób

90 min

 

2.7. Szeregowiec Wojtek – o misiu, który poszedł do wojska

 

Prelekcja, na której słuchacze poznają historię niedźwiedzia brunatnego, które w 1942 roku trafił do 2 Korpusu Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie gdzie dosłużył się stopnia szeregowca. Brał udział m.in. w walkach o Monte Cassino. Jego losy zostaną opowiedziane w kontekście losów polskich sił zbrojnych tworzonych w Palestynie czyli tzw. Armii Andersa.

Muzeum

Prelekcja, prezentacja multimedialna

Grupa; do 30 osób

ok. 60 min

 

Etnografia

2.8. Kaszuby jak malowane

 

Prelekcja zawiera ogólne zagadnienia związane z kultura kaszubską. Przedstawione zostaną charakterystyczne cechy regionu – kultura materialna Kaszub, charakterystyczne cechy języka kaszubskiego, muzyka Kaszub, elementy przyrody oraz reprezentatywne miejsca tej części Pomorza. 

Muzeum

Zwiedzanie wystawy etnograficznej

Prezentacja multimedialna

Grupa: do 30 osób

45 min

 

2.9. Kogutek, kodra i leluje – folk design w wycinance ludowej

 

Lekcja muzealna poświęcona historii wycinanki w Polsce. Opowiada o najbardziej typowych wzorach i kolorach, które pojawiają się w tradycyjnej wycinance ludowej.

Muzeum

Prelekcja, prezentacja multimedialna

Grupa: do 30 osób

45 min

 

2.10. W malowanej skrzyni wiannej, czyli co skrywa kuferek?

 

Lekcja opowiada o tradycjach związanych z gromadzeniem wiana. Podczas lekcji dowiemy się co najczęściej wkładano do kuferka, kiedy zaczynano gromadzenie wiana oraz w jakich okolicznościach wiano przekazywano prawowitej właścicielce

Muzeum

Prelekcja, prezentacja multimedialna

Grupa: do 30 osób

45 min

 

2.11. Dlaczego flądra ma krzywy pyszczek?

 

Lekcja muzealna oparta na starej, kaszubskiej legendzie opowiadającej historię Morza Bałtyckiego. Lekcji towarzyszy karta pracy, która przybliża znajomość podstawowych słów kaszubskich.

Muzeum

Prelekcja, prezentacja multimedialna

Grupa: do 30 osób

45 min

 

2.12. Zagadki z kaszubskiej chatki

 

Rozwiązywanie wszelkiego rodzaju zagadek, w dawnych czasach, było popularną formą spędzania wolnego czasu. Lekcja muzealna polega na odgadywaniu wierszowanych zagadek, w których ukryte są przedmioty znajdujące się w przestrzeni muzealnej.

Muzeum

Prelekcja, prezentacja multimedialna

Grupa: do 30 osób

45 min