Szkoła podstawowa klasy IV - VIII

Muzealnictwo i kolekcjonerstwo

2.1. Moja przygoda w Muzeum

 

 

Prelekcja dotyczy ogólnych zagadnień związanych z funkcjonowaniem muzeów. Opisane zostaną tu główne zadania placówek muzealnych oraz będą wyjaśnione trudne terminy pojawiające się w rzeczywistości muzealnej (np. eksponat, kultura materialna, reprodukcja, dzieło sztuki)

Muzeum w Lęborku

Zwiedzanie wystaw stałych

Prezentacja multimedialna

Grupa: do 30 osób

45 min

 

Archeologia

2.2. Archeolog – praca w terenie i gabinecie

 

Na lekcji uczniowie dowiedzą się, czym zajmuje się archeolog. Poznają również kolejne etapy jego pracy oraz zapoznają się z dokumentacją z wykopalisk – rysunkami i zdjęciami. Opowiemy także do kogo należą zabytki archeologiczne, czym są artefakty oraz dlaczego skarby nie zawsze są ze złota. 

Muzeum

Prezentacja multimedialna

Grupa: do 20 osób

45 min

 

2.3. Czy garnki same rosną w ziemi? Od gliny do garnka

 

Na zajęciach dzieci wraz z archeologiem przesiedzą kolejne etapy powstawania naczyń od masy ceramicznej do wypału. Zaprezentowane zostaną różne typy naczyń, a następnie uczestnicy samodzielnie spróbują wykonać garnki przy pomocy najstarszych technik kształtowania naczyń glinianych. 

Muzeum

Prezentacja multimedialna

Warsztaty garncarstwa

Grupa: do 20 osób

60 min

 

2.4. Bransolety, kolczyki i paciorki

 

Na zajęciach zostaną zaprezentowane różne typy ozdób oraz przykłady biżuterii używanej w pradziejach. Uczniowie dowiedzą się jak i z czego wytwarzano dawne ozdoby oraz jaką pełniły funkcję. Na koniec zajęć samodzielnie wykonają modele z plasteliny próbując zrekonstruować różne ozdoby.   

Muzeum

Zwiedzanie wystawy archeologicznej

Zajęcia plastyczne

Grupa: do 20 osób

60 min

 

2.5. Jakie możliwości poznawcze daje nam archeologia cmentarzysk?

 

Na podstawie pozostałości cmentarzysk kultury Pomorza uczniowie zostaną zapoznani z różnicami w obrządkach pogrzebowych. Dowiedzą się, dlaczego badanie cmentarzysk jest kluczem do poznania wielu zagadnień społecznych. Na zajęciach będzie prezentowany materiał archeologiczny pozyskany podczas badań z okolic Lęborka. 

Muzeum w Lęborku

Zwiedzanie wystawy archeologicznej

Prezentacja multimedialna

Grupa: do 25 osób

60 min

 

Historia i sztuka dawna

2.1. Życie codzienne średniowiecznego miasta na przykładzie Lęborka

 

Zajęcia wprowadzające w specyfikę, obyczajowość, prawo i funkcjonowanie typowych miast w na Pomorzu od XIII do XVI wieku. Zostaną poruszone kwestie odnoszące się do architektury gotyckiej, rycerstwa, rzemiosła, dawnego, prawa, religii, pieniędzy, przesądów, etc. Wszystko na przykładzie historii związanej ze średniowiecznym Lęborkiem. 

Muzeum

Baszta nr 24

Zwiedzanie wystawy historycznej.

Prezentacja multimedialna

Grupa: do 30 osób

45 min

 

2.2. Krzyżacki system obronny na przykładzie obwarowań miejskich w Lęborku

 

Prelekcja muzealna przedstawiająca tematykę dotyczącą Zakonu Krzyżackiego z uwzględnieniem krzyżackich procesów zakładania miast i ich obwarowań. Pierwsza część lekcji przedstawia krótką genezę powstania zakonu oraz drogę zakonu z Ziemi Świętej na Pomorze. Druga część ukazuje najważniejsze wątki budowlane na przykładzie obwarowań miejskich w Lęborku. Zajęcia kończy  krzyżówka, utrwalająca wiadomości historyczne.

Muzeum

Prezentacja multimedialna

Prezentacja 3D

Grupa: do 15 osób

45 min

 

2.3. Przedwojenny Lębork na pocztówkach i fotografiach

 

 

Zajęcia przybliżą uczestnikom zabudowę przedwojennego miasta, ukazując uliczki, budynki sakralne, użyteczności publicznej i najbardziej charakterystyczne miejsca. (Prezentacja, oprowadzanie po wystawie historycznej).

Muzeum w Lęborku

Prezentacja multimedialna

Grupa: do 15 osób

45 min

 

2.4. Niecodzienna codzienność

 

Zajęcia odbywają się w formie quizu. Dzieci rozwiązują zagadki dotyczące przedmiotów niecodziennych. Mało kto pamięta do czego służyła odblaśnica, objaśniacz czy niciak.  A to tylko część przedmiotów omawianych podczas lekcji. Zajęcia połączone są ze zwiedzaniem wystawy historycznej (prezentacja, oprowadzanie po wystawie historycznej).

Muzeum w Lęborku

 

Prezentacja multimedialna

Grupa: do 30 osób

45 min

 

2.5. Ginące zawody. Historia rzemiosła i rękodzieła

 

Prelekcja ukazująca tematykę związaną z ginącymi zawodami i umiejętnościami, których obecność była nieodzowna w życiu codziennym nie tylko dawnej wsi, ale również miast. Problematyka obejmuje wyjaśnienie pojęcia rzemiosła, pojęcia cechu, wyjaśnienie struktury organizacyjnej oraz poszczególnych praw cechowych. Lekcja będzie objaśniać również wybrane zawody rzemieślnicze. Do prelekcji zostanie dołączony quiz w ramach powtórki materiału 

Muzeum

Prezentacja multimedialna

Quiz

Grupa: do 20 osób

45 min

 

2.6. Bierzemy przysłowia na tapet!

 

Dlaczego pieniądze nie śmierdzą? Gdzie król chodzi piechotą? Tych i innych przysłów często używamy w codziennym życiu, ale czy zawsze używamy ich słusznie i zgodnie z ich prawdziwym znaczeniem? Lekcja pozwoli zrozumieć ich znaczenie, rozjaśni ich pochodzenie i nawiąże do zabytków znajdujących się w zbiorach muzeum.

Muzeum w Lęborku

 

Prezentacja multimedialna

Grupa: do 30 osób

45 min

 

2.7. Skarby starego Lęborka

 

Prezentacja najciekawszych muzealiów pozyskanych w wyniku badań archeologicznych prowadzonych w obrębie starego miasta Lęborka. Lekcja przybliży muzealia od średniowiecznych aż po te pochodzące sprzed 1945 roku.

Muzeum w Lęborku

Prezentacja multimedialna, oprowadzanie po wystawie historycznej

Grupa: do 30 osób

45 min

 

Etnografia

2.8. Kaszuby jak malowane

 

Prelekcja zawiera ogólne zagadnienia związane z kultura kaszubską. Przedstawione zostaną charakterystyczne cechy regionu – kultura materialna Kaszub, charakterystyczne cechy języka kaszubskiego, muzyka Kaszub, elementy przyrody oraz reprezentatywne miejsca tej części Pomorza. 

Muzeum

Zwiedzanie wystawy etnograficznej

Prezentacja multimedialna

Grupa: do 20 osób

45 min

 

2.9. Zagadki z kaszubskiej chatki

 

Rozwiązywanie wszelkiego rodzaju zagadek, w dawnych czasach, było popularną formą spędzania wolnego czasu. Lekcja muzealna polega na odgadywaniu wierszowanych zagadek, w których ukryte są przedmioty znajdujące się w przestrzeni muzealnej.

Muzeum

Zwiedzanie wystawy etnograficznej

Prelekcja, prezentacja multimedialna

Grupa: do 30 osób

45 min

 

2.10. Dlaczego flądra ma krzywy pyszczek?

 

Lekcja muzealna oparta na starej, kaszubskiej legendzie opowiadającej historię Morza Bałtyckiego. Lekcji towarzyszy karta pracy, która przybliża znajomość podstawowych słów kaszubskich.

Muzeum

Zwiedzanie wystawy etnograficznej

Prelekcja, prezentacja multimedialna

Grupa: do 30 osób

45 min 

 

2.11. Kogutek, kodra i leluje – folk design w wycinance ludowej

 

Lekcja muzealna poświęcona historii wycinanki w Polsce. Opowiada o najbardziej typowych wzorach i kolorach, które pojawiają się w tradycyjnej wycinance ludowej.

Muzeum

Prelekcja, prezentacja multimedialna

Grupa: do 30 osób

45 min 

 

2.12. W malowanej skrzyni wiannej, czyli co skrywa kuferek?

 

Lekcja opowiada o tradycjach związanych z gromadzeniem wiana. Podczas lekcji dowiemy się co najczęściej wkładano do kuferka, kiedy zaczynano gromadzenie wiana oraz w jakich okolicznościach wiano przekazywano prawowitej właścicielce.

Muzeum

Zwiedzanie wystawy etnograficznej

Prelekcja, prezentacja multimedialna

Grupa: do 30 osób

45 min