Lekcje muzealne w Muzeum

Muzeum w Lęborku proponuje Państwu rozbudowaną ofertę edukacyjną. Organizujemy zajęcia muzealne przeznaczone dla dzieci, młodzieży szkolnej oraz osób dorosłych. Zajęcia, oferujemy w formie: lekcji muzealnych, wykładów, prelekcji, warsztatów plastycznych i innych. Jesteśmy otwarci na Państwa propozycje, uwagi i różnego rodzaju sugestie.

Naszym priorytetem i szczególnym staraniem jest dostosowanie formy i tematu poszczególnych spotkań do specyfiki każdej grupy. Zależy nam także, aby proponowane przez nas tematy spotkań były uzupełnieniem bądź rozszerzeniem szkolnego programu nauczania takich przedmiotów jak: historia, wiedza o kulturze, historia sztuki czy język polski, a także, aby przygotowywały zwiedzających do właściwego odbioru prezentowanych w naszym Muzeum wystaw stałych i czasowych.

Jak zamówić lekcje?

Zajęcia muzealne można zamówić osobiście lub telefonicznie z dwutygodniowym wyprzedzeniem w siedzibie Muzeum przy ul. Młynarskiej 14/15 w Lęborku, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00-16.00. (tel. 59 86 22 414). Prosimy o precyzyjne podawanie: tematu lekcji, terminu zajęć, informacji o liczebności grupy (min. 10 os.), rodzaju szkoły, nazwiska nauczyciela lub opiekuna, z którym przybędzie grupa, telefonu kontaktowego i innych informacji uznanych przez Państwa za istotne.

Kiedy i gdzie odbywają się zajęcia muzealne?

Zajęcia prowadzimy od wtorku do piątku w godzinach od 09.00 do 15.00 w kamienicy Muzeum w Lęborku. W niektórych szczególnych przypadkach - co także uzależnione jest od tematu zajęć - istnieje możliwość przeprowadzenia lekcji poza Muzeum, np. w przedszkolach lub innych placówkach kulturalno – oświatowych.

Opłaty:

Opłatę za zajęcia wnosi się w kasie Muzeum. Wynosi ona 5 zł od osoby (pod warunkiem, że grupa liczy ponad 10 osób). Niektóre z zajęć kosztują nieco więcej, co jest uzależnione od ceny materiałów używanych podczas zajęć np. gliny, papieru czerpanego, etc. Opiekunowie i nauczyciele wchodzą bezpłatnie, ale mają obowiązek pozostawać z grupą przez cały czas pobytu w Muzeum i biorą odpowiedzialność za uczniów podczas zajęć.

Jak zapoznać się z ofertą edukacyjną?

Aby zapoznać się ze szczegółami oferty, prosimy wybrać odpowiednią zakładkę z menu obok. W razie jakichkolwiek pytań, wątpliwości, czy chęci realizacji innego tematu niż podany prosimy skontaktować się telefonicznie z Muzeum.

Cała oferta podzielona jest na kategorie wiekowe oraz tematyczne. W każdej z nich, znajduje się spis poszczególnych tematów zajęć ujętych w pięciu głównych kategoriach: Muzealnictwo i kolekcjonerstwo, Archeologia, Historia i sztuka dawna, Etnografia oraz Warsztaty zanikających rzemiosł.

Serdecznie zapraszamy do korzystania z Oferty edukacyjnej Muzeum w Lęborku!