Szkoły średnie

Archeologia

4.1. Badania archeologiczne Muzeum w Lęborku

Podczas zajęć zostaną zaprezentowane stanowiska archeologiczne oraz materiały zabytkowe pozyskane w trakcie badań wykopaliskowych. Informacje te będą podawane na tle prahistorii regionu oraz podstawowych wiadomości o archeologii jako dyscypliny naukowej.

Muzeum w Lęborku - zwiedzanie wystawy archeologicznej, prezentacja multimedialna - grupa: do 30 osób - ok.45 minut

4.2. Kultura łużycka i pomorska na Pomorzu

Zajęcia przybliżą okres wczesnej epoki żelaza na Pomorzu, odkrycia i zabytki związane z dwiema najważniejszymi kulturami archeologicznymi tego czasu: kulturą łużycką oraz pomorską. Przedstawiony zostanie obrządek pogrzebowy, gospodarka, osadnictwo i wyroby ludności wspomnianych kultur.

Muzeum w Lęborku - zwiedzanie wystawy archeologicznej, prezentacja multimedialna - grupa: do 30 osób - 45 minut

4.3. Okres wpływów rzymskich na Pomorzu

Celem zajęć jest poznanie okresu początków naszej ery na Pomorzu i w najbliższej okolicy. Tak zwany okres wpływów rzymskich przyniósł osadnictwo ludności skandynawskiej, która asymilując się z miejscową ludnością utrzymywała kontakty z Cesarstwem Rzymskim. Przedstawione zostaną odkrycia i zabytki związane z tym czasem oraz przybliżone warunki życia i ówczesne sposoby grzebania zmarłych.

Muzeum w Lęborku - zwiedzanie wystawy archeologicznej, prezentacja multimedialna - grupa: do 30 osób - 45 minut

4.4. Pradzieje ziemi lęborskiej na przykładzie cmentarzyska w Czarnówku

Prezentacja największej w Polsce nekropolii z początków naszej ery – okresu wpływów rzymskich, oraz innych odkrytych na stanowisku grobów. Najstarszy pochówek z III tysiąclecia p.n.e. rozpoczyna historię tego miejsca, a najmłodszy z XII w. n.e. zamyka okres wykorzystywana go pod cmentarzysko. Na przykładzie nekropolii przedstawione zostaną pradzieje i wczesne średniowiecze na obecnej ziemi lęborskiej.

Muzeum w Lęborku - zwiedzanie wystawy archeologicznej, prezentacja multimedialna - grupa: do 30 osób - 45 minut

Historia i sztuka dawna

4.5. Ginące zawody. Historia rzemiosła i rękodzieła

Prelekcja ukazująca tematykę związaną z ginącymi zawodami i umiejętnościami, których obecność była nieodzowna w życiu codziennym nie tylko dawnej wsi, ale również miast. Problematyka obejmuje wyjaśnienie pojęcia rzemiosła, pojęcia cechu, wyjaśnienie struktury organizacyjnej oraz poszczególnych praw cechowych. Lekcja będzie objaśniać również wybrane zawody rzemieślnicze. Do prelekcji zostanie dołączony quiz w ramach powtórki materiału.

Muzeum w Lęborku - Quiz, prezentacja multimedialna - grupa: do 20 osób - 45-60 minut

4.6. Czy Lębork powstał w Lęborku? Historia osadnictwa przedlokacyjnego

Lekcja muzealna, na której przedstawione zostaną teorie dotyczące istnienia osadnictwa przedlokacyjnego Lęborka. Wszystko na podstawie rozważanej hipotezy, ze miasto mogło być lokowane na innym obszarze.

Muzeum w Lęborku - prezentacja multimedialna - grupa: do 30 osób - 45 minut

4.7. Szeregowiec Wojtek – o misiu, który poszedł do wojska

Prelekcja, na której słuchacze poznają historię niedźwiedzia brunatnego, które w 1942 roku trafił do 2 Korpusu Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie gdzie dosłużył się stopnia szeregowca. Brał udział m.in. w walkach o Monte Cassino. Jego losy zostaną opowiedziane w kontekście losów polskich sił zbrojnych tworzonych w Palestynie czyli tzw. Armii Andersa

Muzeum w Lęborku - prelekcja, prezentacja multimedialna - grupa; do 30 osób - ok. 60 minut

4.8. Kaflarstwo lęborskie od XIV w. do 1945 r.

Na zajęciach poruszona zostanie tematyka związana z kaflarstwem lęborskim od czasów średniowiecza aż do końca II wojny światowej. Przedstawione zostaną zagadnienia związane z procesem wytwórczym kafli, zaprezentowane zostaną rodzaje kafli oraz XIX i XX –wieczne lęborskie kaflarnie. Lekcja muzealna jest pokłosiem wystawy „Jak u Pana Boga za piecem. Historia pieców kaflowych.”

Muzeum w Lęborku - prezentacja multimedialna, zwiedzanie wystawy historycznej - 45 minut

4.9. Fantastyczne światy – architektura Młodej Polski

Prezentacja przedstawia najpiękniejsze i najbardziej fantazyjne obiekty architektoniczne I połowy XX wieku.

Muzeum w Lęborku - prelekcja, prezentacja multimedialna - grupa; do 30 osób - ok. 60 minut

4.10. Czego nie wiesz o dziełach sztuki?  

Jakie wymiary ma „Mona Lisa” Leonarda da Vinci? Ile obrazów z wazonem słoneczników namalował Vincent van Gogh? Czy „bitwa pod Grunwaldem” jest największym obrazem jaki namalował Jan Matejko? Podczas lekcji muzealnej odkryjemy tajemnice najwybitniejszych dzieł sztuki światowej.

Muzeum w Lęborku - prelekcja, prezentacja multimedialna - grupa; do 30 osób - ok. 60 minut

Etnografia

4.11. Kogutek, kodra i leluje – folk design w wycinance ludowej 

Lekcja muzealna poświęcona historii wycinanki w Polsce. Opowiada o najbardziej typowych wzorach i kolorach, które pojawiają się w tradycyjnej wycinance ludowej.

Muzeum w Lęborku - prelekcja, prezentacja multimedialna - grupa; do 30 osób - ok. 60 minut

4.12. Światowid i spółka. Panteon bóstw słowiańskich w obrazkach Zofii Stryjeńskiej

Prezentacja przybliża znakomitą twórczość artystki, która jak nikt inny, potrafiła przenosić motywy ludowe na papier.

Muzeum w Lęborku - prelekcja, prezentacja multimedialna - grupa; do 30 osób - ok. 60 minut