Szkoły średnie

Archeologia

3.1. Badania archeologiczne Muzeum w Lęborku

 

Podczas zajęć zostaną zaprezentowane stanowiska archeologiczne oraz materiały zabytkowe pozyskane w trakcie badań wykopaliskowych. Informacje te będą podawane na tle prahistorii regionu oraz podstawowych wiadomości o archeologii jako dyscypliny naukowej.

Muzeum w Lęborku

Zwiedzanie wystawy archeologicznej

Prezentacja multimedialna

Grupa: do 30 osób

45 min

 

3.2. Kultura łużycka i pomorska na Pomorzu

 

Zajęcia przybliżą okres wczesnej epoki żelaza na Pomorzu, odkrycia i zabytki związane z dwiema najważniejszymi kulturami archeologicznymi tego czasu: kulturą łużycką oraz pomorską. Przedstawiony zostanie obrządek pogrzebowy, gospodarka, osadnictwo i wyroby ludności wspomnianych kultur.

Muzeum w Lęborku

Zwiedzanie wystawy archeologicznej

Prezentacja multimedialna

Grupa: do 30 osób

45 min

 

3.3. Okres wpływów rzymskich na Pomorzu

 

Celem zajęć jest poznanie okresu początków naszej ery na Pomorzu i w najbliższej okolicy. Tak zwany okres wpływów rzymskich przyniósł osadnictwo ludności skandynawskiej, która asymilując się z miejscową ludnością utrzymywała kontakty z Cesarstwem Rzymskim. Przedstawione zostaną odkrycia i zabytki związane z tym czasem oraz przybliżone warunki życia i ówczesne sposoby grzebania zmarłych.

Muzeum w Lęborku

Zwiedzanie wystawy archeologicznej

Prezentacja multimedialna

Grupa: do 30 osób

45 min

 

3.4. Pradzieje ziemi lęborskiej na przykładzie cmentarzyska w Czarnówku

 

Prezentacja największej w Polsce nekropolii z początków naszej ery – okresu wpływów rzymskich, oraz innych odkrytych na stanowisku grobów. Najstarszy pochówek z III tysiąclecia p.n.e. rozpoczyna historię tego miejsca, a najmłodszy z XII w. n.e. zamyka okres wykorzystywana go pod cmentarzysko. Na przykładzie nekropolii przedstawione zostaną pradzieje i wczesne średniowiecze na obecnej ziemi lęborskiej.

Muzeum w Lęborku

Zwiedzanie wystawy archeologicznej

Prezentacja multimedialna

Grupa: do 30 osób

45 min

 

Historia i sztuka dawna

3.5. Krzyżackie techniki budowlane

 

Prelekcja muzealna przedstawiająca tematykę dotyczącą Zakonu Krzyżackiego z uwzględnieniem krzyżackich procesów zakładania miast i ich obwarowań. Pierwsza część lekcji przedstawia krótką genezę powstania zakonu oraz drogę zakonu z Ziemi Świętej na Pomorze. Druga część ukazuje najważniejsze wątki budowlane na przykładzie obwarowań miejskich w Lęborku. Zajęcia kończy  krzyżówka, utrwalająca wiadomości historyczne.

Muzeum w Lęborku

Prezentacja multimedialna

Grupa: do 30 osób

60 min

 

3.6. Ginące zawody. Historia rzemiosła i rękodzieła

 

Prelekcja ukazująca tematykę związaną z ginącymi zawodami i umiejętnościami, których obecność była nieodzowna w życiu codziennym nie tylko dawnej wsi, ale również miast. Problematyka obejmuje wyjaśnienie pojęcia rzemiosła, pojęcia cechu, wyjaśnienie struktury organizacyjnej oraz poszczególnych praw cechowych. Lekcja będzie objaśniać również wybrane zawody rzemieślnicze. Do prelekcji zostanie dołączony quiz w ramach powtórki materiału 

Muzeum

 

Quiz

Prezentacja multimedialna

Grupa: do 20 osób

45-60 min

 

3.7.  Przedwojenny Lębork na pocztówkach i fotografiach

 

Zajęcia przybliżą uczestnikom zabudowę przedwojennego miasta, ukazując uliczki, budynki sakralne, użyteczności publicznej i najbardziej charakterystyczne miejsca. Podczas lekcji zaprezentowane zostaną zabytki znajdujące się w zbiorach muzeum, które nawiązują z przedwojennymi budynkami czy instytucjami omawianymi w prezentacji (Prezentacja,  oprowadzanie po wystawie historycznej).

Muzeum w Lęborku

Prezentacja multimedialna, oprowadzanie po wystawie historycznej

 

Grupa: do 30 osób

45 min

 

3.8. Echa polskości a Ziemia Lęborska

 

 Zajęcia nawiązujące do sytuacji na Ziemi Lęborskiej od końca XIX w. do zakończenia I Wojny Światowej. Lekcja porusza kwestie dążeń niepodległościowych mniejszości polskiej w przedwojennym Lauenburgu do przyłączenia Ziemi Lęborskiej do Polski. Zajęcia nawiązują do święta państwowego jakim jest odzyskanie niepodległości przez Polskę 11 listopada 1918 roku.

Muzeum w Lęborku

Prezentacja multimedialna + praca wspólna z mapą rozbiorową Polski

Grupa: do 30 osób

60 min

 

3.9. Skarby starego Lęborka

 

Prezentacja najciekawszych muzealiów pozyskanych w wyniku badań archeologicznych prowadzonych w obrębie starego miasta Lęborka. Lekcja przybliży muzealia od średniowiecznych aż po te pochodzące sprzed 1945 roku.

Muzeum w Lęborku

Zwiedzanie wystawy

Prezentacja multimedialna

Grupa: do 30 osób

45 min

 

3.10. Kaflarstwo lęborskie od XIV w. do 1945 r.

 

Na zajęciach poruszona zostanie tematyka związana z kaflarstwem lęborskim od czasów średniowiecza aż do końca II wojny światowej. Przedstawione zostaną zagadnienia związane z procesem wytwórczym kafli, zaprezentowane zostaną rodzaje kafli oraz XIX i XX –wieczne lęborskie kaflarnie. Lekcja muzealna jest pokłosiem wystawy „Jak u Pana Boga za piecem. Historia pieców kaflowych.”

Muzeum w Lęborku

Zwiedzanie wystawy

Prezentacja multimedialna

Grupa: do 30 osób

45 min

 

3.11. Fantastyczne światy – architektura Młodej Polski

 

Prezentacja przedstawia najpiękniejsze i najbardziej fantazyjne obiekty architektoniczne I połowy XX wieku.

Muzeum w Lęborku

Prelekcja,

Prezentacja multimedialna

Grupa: do 30 osób

45 min

 

3.12. Czego nie wiesz o dziełach sztuki?

 

Jakie wymiary ma „Mona Lisa” Leonarda da Vinci? Ile obrazów z wazonem słoneczników namalował Vincent van Gogh? Czy „bitwa pod Grunwaldem” jest największym obrazem jaki namalował Jan Matejko? Podczas lekcji muzealnej odkryjemy tajemnice najwybitniejszych dzieł sztuki światowej.

Muzeum w Lęborku

Prelekcja,

Prezentacja multimedialna

Grupa: do 30 osób

45 min

 

Etnografia

3.13. Kogutek, kodra i leluje – folk design w wycinance ludowej

 

Lekcja muzealna poświęcona historii wycinanki w Polsce. Opowiada o najbardziej typowych wzorach i kolorach, które pojawiają się w tradycyjnej wycinance ludowej.

Muzeum

Prelekcja, prezentacja multimedialna

Grupa: do 30 osób

45 min 

3.14. Światowid i spółka. Panteon bóstw słowiańskich w obrazkach Zofii Stryjeńskiej

 

Prezentacja przybliża znakomitą twórczość artystki, która jak nikt inny, potrafiła przenosić motywy ludowe na papier.

Muzeum

Prelekcja, prezentacja multimedialna

Grupa: do 30 osób

45 min