Wnętrze kuchenno - jadalne

Ekspozycja łączy tradycję kultury niemieckiej i kultury ludności napływowej z Kresów Polskich po 1945 roku. Meble, wyposażenie i drobne przedmioty sugerują nawarstwianie się wielu elementów różnych kultur, które współistnieją, przenikają się. Stąd obok siebie egzystują życiem przedmiotu kilimy wileńskie, ale i typowy pomorski kredens.

Na przykładzie wnętrza mieszkalnego możemy zaobserwować, jakie zjawiska socjologiczne i kulturowe zachodziły na styku zanikającej tradycji niemieckiej i tworzenia nowej wartości tradycji ludności polskiej ze wschodu na terenach Ziem Zachodnich.