WYSTAWA HISTORYCZNA

Na I piętrze wystawę historyczną prezentujemy chronologicznie. Są to materiały związane z historią miasta Lęborka i Ziemi Lęborskiej od wczesnego średniowiecza po okres lokacji miasta przez Zakon Krzyżacki oraz rozwój miasta jako ośrodka administracji i władzy lokalnej. Wiek XVII i XVIII reprezentują zabytki meblarstwa tego okresu i zbiór naczyń cynowych. Część ikonograficzną wzbogacają XVIII i XIX wieczne mapy i fotografie miasta z lat 30. XX wieku.