Paul Nipkow (1860 - 1940)

Paul Nipkow

Paul Nipkow urodził się w Lęborku 22 sierpnia 1860 roku w znanej wówczas lęborskiej rodzinie Nipkow, rodzinie przedsiębiorców, szewców, piekarzy i piwowarów. Dzieciństwo i młodość spędził w Lęborku, tu ukończył progimnazjum w 1879 roku. Edukację kontynuował w Wejherowie i już wtedy zaczął pracę nad tzw. elektrycznym teleskopem. Podjął studia w Berlinie na Uniwersytecie Fryderyka Wilhelma na kierunkach elektronika i fizyka. Na studiach prowadził dalej prace nad urządzeniem mającym przesyłać obraz na odległość. Opracowana przez niego tzw. tarcza Nipkowa była pierwszym urządzeniem, które umożliwiało analizę i syntezę obrazu. Wynalazek trafił do urzędu patentowego w styczniu 1884 roku. Do 1938 roku Nipkow był jedynym posiadaczem potwierdzonego wynalazku telewizyjnego. Od roku 1924 pomyślne doświadczenia z użyciem Tarczy Nipkowa prowadził Szkot John Baird i to on doprowadził do powstania prototypu odbiornika telewizyjnego. Aranżacja gabinetu prezentuje również zabytki z zakresu szeroko pojętej dziedziny techniki: wciąż działający - telewizor Wisła, opatentowany w 1878 roku fonograf Edison, gramofony szafkowe oraz meble uzupełniające tą biurową przestrzeń.