Średniowieczny Lębork

Za datę powstania Lęborka przyjmuje się rok 1341, w którym Wielki Mistrz Zakonu Krzyżackiego Dietrich von Altenburg na ręce zasadźcy Rutschera von Emmericha złożył akt lokacyjny miasta Lewinburg. Ekspozycja przedstawia makietę XVII-wiecznego Lęborka, wzbogaconą o artefakty pozyskane w trakcie badań archeologicznych prowadzonych na terenie starego miasta. Drewniany miecz, skórzane fragmenty obuwia, ceramika siwa, miskowe kafle piecowe czy brakteaty stanowią tylko przykład zabytków znajdujących się na wystawie. Jej  dopełnieniem jest kamionkowy dzban twarzowy (z niem. Gesichtskrug), którego wytwórczość określa się na warsztat waldenburski. Oprócz niemal idealnego stanu zachowania, zachwyca szczegółowością formowanego motywu przypominającego twarz.